Neo Grup Ferdi Kaza Sigortası

Neo Grup Ferdi Kaza

Neo Grup Ferdi Kaza Sigortası, gruptaki kişilerin veya kurum çalışanlarının herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına almakta olup kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık riskine karşı teminat sağlar.

Teminatlar

  • Ölüm : Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.16 yaşından küçükler için işbu teminat sadece cenaze masrafları ile ve azami 1.000 TL ile sınırlıdır.
  • Sürekli Sakatlık : Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu sürekli bir sakatlığa maruz kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

İsteğe Bağlı Alınabilecek Teminatlar

  • Ferdi Kaza Terör Teminatı

    Genel Şartlar Madde 6/g gereği; 5 inci maddenin e bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin g bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler teminata dahildir.

  • Ferdi Kaza Deprem Teminatı

    Genel Şartlar Madde 6/f gereği; deprem sonucu oluşan hasarlar teminata dahildir.


HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972