İnşaat Bütün Riskler Sigortası

İnşaat Bütün Riskler Sigortası

 

Bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

İnşaat Bütün Riskler Sigortası için en yakın acentemizi ziyaret ederek, gerekli evrakları (proje dökümanları vb.) ulaştırıp, ekibimiz tarafından yapılan analiz sonucunun sizinle paylaşılması ile gerçekleştirilir.

İnşaat Bütün Riskler Sigortası için sigortalı taraflar,

İşveren; Şantiye sahasını temin eden ve planlama aşamasında bulunan, asıl menfaat sahibidir.

Ana Müteahhit; İşveren tarafından görevlendirilen, projenin inşaat ve montaj işlerinden sorumlu, sigorta ettirendir.

Tali Müteahhit(Taşeron); Bir inşaat veya montaj işinin bir kısmını veya tamamını gerçekleştirmek üzere işveren veya Müteahhit tarafından görevlendirilendir.

İnşaat Bütün Riskler Sigortası, inşaat sahasına ilk malzemenin ulaşması ile başlar ve işlerin tamamlanarak işverene teslim edilmesi ile son bulur.

İnşaat Bütün Riskler Sigortası ile kapsanan riskler aşağıda belirtilmiştir.

 • Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar
 • Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları
 • Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar
 • Fırtına
 • Deprem
 • Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
 • Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
 • İşletme kazaları

İnşaat Bütün Riskler Sigortası ile teminat alınamayan riskler ise aşağıda belirtilmiştir.

 • İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar
 • İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası'na giren hasarlar (iş makineleri vb.)
 • Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar
 • Genel Şartlarda belirtilen diğer istisnalar

İnşaat Bütün Riskler Sigortası ile proje sonuçlandığında poliçede tamamlandığından dolayı yenileme işlemi yapılmaz.

İnşaat Bütün Riskler Sigortası ek primler ödenerek aşağıda belirlenen ek teminatlarda poliçeye dahil edilebilir.

 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
 • Yurtiçi Taşımalar
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 • Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • İnşaat Makineleri (CPM)
 • Mevcut Tesisler
 • Kusurlu Dizayn
 • 3. Şahıs Sorumluluk
 • Çapraz Sorumluluk
 • Bakım Devresi

HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972