Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

 

Bu ürünümüz; Türkiye dahilinde karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili, mal sahibine karşı mali sorumlulukları teminat altına alır.

Bu sigorta ile; Taşıyıcı ister kişi olsun ister firma olsun, taşıdığı eşyada meydana gelebilecek zıya ve hasarda, malların kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen süre içinde kendi sorumluluğunu gerektiren halleri teminat altına alabilir.

Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası ile Emtea Nakliyatı Sigortası arasındaki farklılıklar nelerdir?

1- Emtea Nakliyatı Sigortasında “sigortalanabilir menfaat” malın fiziki varlığı, diğerinde ise taşıyıcının hukuki sorumluluğudur.
2- Emtea Nakliyatı Sigortalarında “sigortalı” malın sahibi iken, Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortalarında nakliyat firmasıdır.
3- Emtea Nakliyatı Sigortalarında sigorta bedeli malın fatura kıymeti ve buna ilave edilecek masraflardan oluşur. Sorumluluk sigortasında ise sigortacının sorumluluğunu sınırlayan bir teminat limiti söz konusudur ve bu limit kamyonda taşınan malın değerinden düşük olabilir.
4- Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası taşıyıcının kusuru olması durumunda hasarın karşılanmasına olanak tanırken, Emtea Nakliyatı Sigortası herhangi bir kusur olup olmadığına bakılmaksızın police genel ve özel şartlarına uygun olması koşuluyla oluşan zıya ve hasarların karşılanmasına olanak sağlamaktadır.
5- Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası sadece karayolu taşımacılığında verilmektedir. Emtea Nakliyatı Sigortası ise bütün taşıma türlerinde verilebilmektedir.


HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972