Montaj Bütün Riskler Sigortası

Montaj Bütün Riskler Sigortası

 

Bu ürünümüz ile, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Montaj Bütün Riskler Sigortası ile işletmeye alınarak montajları gerçekleştirilecek makine ve tüm ekipmanlar teminat altına alınabilir.

Montaj Bütün Riskler Sigortası için en yakın acentemizi ziyaret ederek, gerekli evrakları (proje dökümanları vb.) ulaştırıp, ekibimiz tarafından yapılan analiz sonucunun sizinle paylaşılması ile gerçekleştirilir.

Montaj Bütün Riskler Sigortası için sigortalı taraflar,

İşveren; Şantiye sahasını temin eden ve planlama aşamasında bulunan, asıl menfaat sahibidir.

Ana Müteahhit; İşveren tarafından görevlendirilen, projenin inşaat ve montaj işlerinden sorumlu, sigorta ettirendir.

Tali Müteahhit(Taşeron); Bir inşaat veya montaj işinin bir kısmını veya tamamını gerçekleştirmek üzere işveren veya Müteahhit tarafından görevlendirilendir.

Montaj Bütün Riskler Sigortası, şantiye alanına ilk ihzarat kaleminin inmesi ile başlar ve işlerin tamamlanarak işverene teslim edilmesi ile son bulur.

Montaj Bütün Riskler Sigortası ile kapsanan riskler aşağıda belirtilmiştir.

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak
 • Fırtına
 • Kasırga
 • Toprak çökmesi ve kayması
 • Deprem gibi doğal afetler
 • Sel
 • Seylap
 • Dört haftalık tecrübe devresi
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • Kar ağırlığı
 • Çığ
 • Uçak ve uçaktan parça düşmesi
 • Araç çarpması

Montaj Bütün Riskler Sigortası ile teminat alınamayan riskler ise aşağıda belirtilmiştir.

 • İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar
 • İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası'na giren hasarlar (iş makineleri vb.)
 • Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar
 • Genel Şartlarda belirtilen diğer istisnalar

Montaj Bütün Riskler Sigortası ile proje sonuçlandığında poliçede tamamlandığından dolayı yenileme işlemi yapılmaz.

Montaj Bütün Riskler Sigortası ek primler ödenerek aşağıda belirlenen ek teminatlarda poliçeye dahil edilebilir.

 • Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
 • Yurtiçi Taşımalar
 • Mevcut Tesisler
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 • Kusurlu Dizayn
 • 3. Şahıs Sorumluluk
 • Çapraz Sorumluluk
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • İnşaat Makineleri (CPM)
 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları

HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972