Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Özenle besleyip, yetiştirdiğiniz hayvanlarınızın beklenmedik sebeplerle zarar görmesini elbette istemezsiniz. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde "keşke" dememeniz için size uygun ürünümüzü seçin, HDI Sigorta Hayvan Hayat Sigortaları ile HAYBİS’ e (Hayvan Bilgi Sistemine) kayıtlı hayvanlarınızı meydana gelebilecek bir olay veya hastalık sonucu doğabilecek zararlara karşı güvence altına alıyoruz.

TEMİNATLAR

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

 • Hayvan Hastalıkları
 • Her türlü doğal afetler
 • Zehirli Çayır Otları
 • Yeme Bağlı Zehirlenme
 • Yangın veya İnfilak
 • Yavru Atma
 • Güneş Çarpması
 • Sert ve delici cisimlerin yutulması
 • Hırsızlık

Teminat Dışında Kalan Haller:

 • Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, keçi ciğer ağrısı, şap ve BSE hastalıkları dahil olmak üzere, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı zorunlu bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz hariç)
 • Kaybolma ve yer değiştirme halleri
 • Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
 • Sigortalanacak damızlık ve süt sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar
 • Teknik şartlarda belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
 • İç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları
 • Kimliklendirilmesi yapılmamış ve kulak küpesi bulunmayan hayvanlar
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki haftalık (14 gün) bekleme süresi içinde ortaya çıkan hastalıklar (paraziter, mikrobiyel, viral) nedeniyle meydana gelen ölüm, itlaf, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümleri
 • Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, eksperlerce onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler
 • Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler

HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972