Hdı Sigorta

Sigortacılıkta yeni bir dönem

Alman sigorta devi Talanx Group ailesine dahil olan HDI Sigorta AŞ, yüzlerce acentesiyle Türkiye’nin her noktasında hizmet sunuyor, müşterilerini uluslararası bu ekonomik gücün bütün olanaklarıyla buluşturuyor!

Kurumsal oluşumunu kısa sürede tamamlayan HDI Sigorta, İç Anadolu, Marmara, Ege, Güney Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu Bölge, İstanbul Bölge, Samsun Bölge Müdürlükleri ve uzman acenteleriyle birlikte, üstün hizmet ve yeni ürünlerini sigortalılarına sunuyor.

HDI International AG, Almanya’nın 3. büyük sigorta grubu olan ve dünyanın 150 ülkesinde hizmet veren Talanx AG bünyesinde yer alıyor.

Grup, 30.06.2006 tarihinde imzalanan anlaşma ile İhlas Sigorta’yı satın almış ve yeni şirket HDI International AG’ye bağlı olmak üzere “HDI Sigorta” adıyla Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştır. Almanya’nın en büyük üçüncü sigorta kuruluşu olan Talanx AG, 1903 yılında Alman Sınai Şirketleri tarafından Sorumluluk Sigortaları Birliği olarak kurulmuştur.

Grubun merkezi Almanya’nın Hannover kentinde bulunmaktadır. İçinde birçok markayı barındırmakta olan Talanx AG, dünya üzerinde yaklaşık 150 ülkede faaliyet göstermektedir.


Hdı Sigorta HİZMETLER

Genişletilmiş Kasko Poliçesi

Genişletilmiş Kasko Poliçesi Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile aracınızı, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın. Yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta hızlı, bürokratik olmayan, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bütün Türkiye’ye hizmet veriyor. Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile çok kapsamlı güvenceler sunuyor. HDI Sigorta, kasko poliçesinde ilklere ve yeniliklere öncülük ediyor.   Teminat Kapsamı Araca çarpılması, aracın çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması, çalınması ve kötü niyetli hareketler Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve terör Deprem ve diğer doğal afetler Sel ve su baskını Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar Aracın asıl anahtarla çalınması Anahtar teslim teminatı Kıymet kazanma Mini Tamir Hizmeti Kemirgen teminatı 7 gün 24 saat Online eksper tayini Hasar ihbarı alma ve hasar süreç takibi HDI Yardım Hizmetleri Acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmeti Cam değiştirme hizmeti Bilgi danışmanlık hizmeti Türkiye’nin 2020 noktasından online iletişim imkânı Kesintisiz Hizmet   Genişletilmiş Kasko Poliçesinin sunduğu diğer hizmetler ve güvenceler:   Yurt dışı Teminatı HDI Sigorta, poliçede belirtilen süre kapsamında, aracınızın Türkiye sınırları dışında uğrayacağı hasarları da teminat altına alır. Kullanım ve Gelir Kaybı HDI Sigorta, taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararları, poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır. Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Taşınması HDI Sigorta, aracınızda kurallara uygun şekilde taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararları karşılar. Aracın Asıl Anahtarla Çalınması HDI Sigorta, kullanım tarzı hususi ve kamyonet olan sigortalı aracın asıl anahtarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek ziyan ve hasarları karşılar. Anahtar Kaybı Teminatı HDI Sigorta, araç anahtarlarının kaybolması ve/veya çalınması riskinden doğan araç güvenliğini sağlamak amacıyla anahtarların kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilmesi masraflarını karşılar. Kişisel Eşya Teminatı HDI Sigorta, hususi ve kamyonet olan araçlarda bırakılan veya unutulan özel eşyaları da güvence altına alır. Olay sırasında tutulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda bulunması durumunda, araç içinde kilitli bulunan özel eşyalar (nakit para, mücevherat, cep telefonu ve ticari emtia hariç) teminata dahil edilebilir. (Elektronik cihazlara bagajda kilitli bulunmaları şartı ile teminat verilir.) Rayiç Bedel Koruma Teminatı Rayiç değerin tespiti ile ilgili maddede belirtilen araştırma sonucu tespit edilen rayiç değerin, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince ilan edilen rayiç değeri aşması durumunda, sigortacı tarafından araştırma neticesinde tespit olunan tutar ödenir. Aksesuar Teminatı HDI Sigorta, aracınızda bulunan orijinal aksesuarları teminata dâhil eder. Standart fabrika çıkışında bulunmayan ilave aksesuarları da bedelleri belirtilmek ve primi alınmak şartı ile teminat altına alır. Anahtar Teslim Değeri Teminatı Poliçede detayları kayıtlı Sıfır yaş ve sıfır kilometredeki, trafik tescil tarihi ile sigorta poliçesi düzenleme tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş (30 gün dahil), ilk ruhsat sahibine ait aracın 12 aylık poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kasko hasarı nedeniyle Tam Hasarlı (*) sayılması durumunda ödenecek tazminat miktarı, aracın marka, model, tip, aksesuar gibi özellikleri aynı olan yenisinin piyasada ilan edilmiş olan anahtar teslim satış fiyatı üzerinden belirlenecektir. Ancak araç için ödenecek tazminatın üst sınırı; bu poliçe ile sigortalı aracın sigortalandığı günkü satın alma değeri (fatura bedeli) üzerine, gün esasına göre hesaplanan Tüfe artış oranı ve % 15’lik ilave bir tutar eklenerek hesaplanır. Tazminatın belirlenmesinde aynı marka, aynı tip aracın fabrika çıkış özelliklerinde veya kasa tipinde değişiklik olmuşsa gelişen yada ilave edilmiş parçaların artan değerleri ödenecek tazminat tutarından indirilir. (*) Aracın tam hasarlı sayılabilmesi için aracın çalınmış veya pert (onarımı mümkün olmayan hasar) olması gerekmektedir. İkame Kiralık Araç Teminatı Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 24 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca eksper ve tamirci arasında sağlanan mutabakatla rent a car hizmeti verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için (kaporta, karoseri, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi) ikame araç hizmeti verilmez. İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır. (İkame araç hususi oto olarak verilir.) Kaskoda Eskime Payı Düşülmüyor HDI Sigorta, 10 yaşına kadar olan ve tüm kullanım tarzlarına dâhil araçlarda hasar gören parçanın yerine yenisi takılması durumunda, aracın kazandığı değere karşılık gelen hasar ödemesinde kesinti yapmaz. Hasarsızlık İndirimi Bozulmaz Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna kırılması, anahtar kaybı ya da kişisel eşya hasarlarından birinin gerçekleşmesi durumunda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz. %100 rüculu hasarlarda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz. Şirketimizde veya başka bir sigorta şirketinde sona eren kasko poliçesini zamanında yenileyemeyen araç sahiplerine azami 12 aya kadar bir üst kademe hasarsızlık indirimi uygulanır. Anlaşmalı Servisler HDI Sigorta ihtiyaç duyduğunuzda hemen yanınızda! Türkiye’nin her noktasındaki anlaşmalı servisleriyle, kaza yapmış araç hiç bekletilmeden tamir edilip ücret alınmadan teslim edilir. HDI Mini Tamir Hizmeti HDI Sigortada, aracınızda 1 yıl boyunca oluşabilecek küçük ölçekli hasarlar, aşağıda yazılı ölçüsel ve adetsel limitler çerçevesinde bedelsiz olarak giderilir. Bu teminattan yararlanılması halinde hasarsızlık indirimi bozulmaz. Hukuksal Koruma Teminatı Hukuksal Koruma Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında, (A.2.1) Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve (A.2.2) Sürücü Hukuksal Koruma teminatlarıyla sınırlı olarak aracın kullanılmasından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık sebebiyle söz konusu olacak harcamalar, azami poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınır. Ferdi Kaza Koltuk Teminatı HDI Sigorta, araçta seyahat eden sürücü ve yolcuları, bir kaza sonucu maruz kalacakları vefat ve daimî maluliyet hallerine karşı, poliçede belirtilen azami sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alır. Poliçede ayrıca belirtilmek şartı ile: Teminat kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının tedavi masrafları teminat kapsamına alınabilir. İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı HDI Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu’na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası HDI Sigorta, Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında yük taşımaya mahsus araçlara isteğe bağlı olarak verilebilecek yurt içi taşıyıcı sorumluluk teminatını (kamyon klozu), aşağıda sayılan rizikolar sonucunda, taşıyıcının 3. şahıslara karşı olan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. Deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı ziyan ve hasarları temin eder. Acil Sağlık Hizmeti HDI Sigorta, Genişletilmiş Kasko Sigortası kapsamında sigortalıya, kaza ve acil hastalık durumlarında, günün 24 saati sınırsız tıbbi danışmanlık, ilaç ve sarf malzemesi,  ambulans hizmeti sunar. ÜRÜN BROŞÜRÜ Genişletilmiş kasko sigortası ürün broşürü için tıklayınız Genişletilmiş Kasko Poliçesi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Kasko Teklif Formu‘nu eksiksiz doldurup 0216 600 60 15 no’lu faksa gönderebilirsiniz.

Pert Araç Genişletilmiş Kasko Poliçesi

Pert Araç Genişletilmiş Kasko Poliçesi HDI Sigorta Pert Araç Kasko ürünü güvenli sürüşe uygun şekilde onarılmış Pert aracınızın kaskosunu yapan bir üründür. Pert araç sahiplerine kasko imkanı sağlar : Pert olup daha sonra onarılan araçların Kaskosu çoğunlukla yapılmazken HDI sigorta bu alandaki ihtiyacı karşılamaktadır. Pert kasko ücretsiz ekspertiz hizmeti sunar. Bu ekspertiz esnasında aracınızda sizin, yolcularınızın ve trafikteki kişilerin güvenliğini tehlikeye düşürecek bir problem tespit edildiğinde, bu durum size bildirilir. Pert kasko aracınızın alım satım değerini yükseltir. Pert iken onarılan araçların kaskosu pek yapılmadığından alım satım değerleri düşmektedir. Kaskosu olan veya kaskosu yapılabilen araç alındığında kasko yaptırabileceğini bilen müşteriler aracı almaya daha istekli olmaktadır. Pert kasko kredili alımlarda kredi süresince kasko ihtiyacını karşılamaktadır. Pert kasko araçları ekspertizden geçirmek suretiyle araç kusuru kaynaklı maddi ve bedeni hasarları en aza indirerek toplumsal faydayı artırma hedefindedir. Teminat Kapsamı Araca çarpılması, aracın çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması, çalınması ve kötü niyetli hareketler Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve terör Deprem ve diğer doğal afetler Sel ve su baskını Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar Aracın asıl anahtarla çalınması Kıymet kazanma Hasarda ikame primi alınmaması Mini Tamir Hizmeti Kemirgen teminatı Koltuk Ferdi Kaza İhtiyari Mali Mesuliyet teminatları dahilinde uğrayacağı hasarlar sigorta edilir.

Konut Sigortası

KONUT SİGORTASI HDI Sigorta, Türkiye’nin her yerinde seçkin acenteleriyle olabilecek tüm risklere karşı evinizi ve eşyanızı güvence altına alırken, ev halkının acil durumlar veya kaza sonucunda gereken acil tıbbi masraflarını da arzunuz doğrultusunda karşılıyor STANDART (ANA) TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Yangın Mali Mesuliyet Cam Kırılması 7 / 24 Yardım Hizmetleri Su Tesisat İşleri Elektrik İşleri Cam İşleri Otel Hizmeti EK TEMİNATLAR Dahili Su Basması Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir. Sel Su Baskını Su baskınları, deniz kabarmaları ( gelgit ve tsunami hariç ), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir. Kar Ağırlığı Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat dahil edilmektedir. Yer Kayması Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir. Duman Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir. Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir. Kötü Niyetli Hareketler Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmektedir. Terörizm İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir. Enkaz Kaldırma Masrafları Poliçe ile teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, tamamı ile zayi olmuş sigortalı kıymetlerin taşınması, demontesi veya yıkılması için yapılan enkaz kaldırma masrafları poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmektedir. Kara Taşıtları Çarpması Sigortalıya ait olmayan motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir. Hava Taşıtları Çarpması Sigortalıya ait olmayan uçaklar ve diğer hava taşıtlarının çarpması ya da bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir. İSTEĞE BAĞLI EK TEMİNATLAR Deprem Deprem Bina ; 587 sayılı KHK kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi binaların yangın sigortasına ek olarak verilen isteğe bağlı deprem ve yanardağ püskürmesi teminatında sigorta şirketi, sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki tutardan (artan sigorta bedeli) sorumludur. Bu durum deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli (artan sigorta bedeli), bina yangın sigorta bedeli ile Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat bedeli arasındaki farktır. Birim metrekare fiyatının, Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesi’nde aynı bina türü için öngörülen birim fiyatın iki katından daha fazla olarak belirlenmesi durumunda, sigorta poliçesine birim metrekare fiyatının nasıl belirlendiğine ilişkin açıklama yazılır.Bina sigorta bedeli, sigortalının beyanına göre belirlenmiştir. Deprem Eşya ; Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir muhteviyat (ev eşyası) hasarında, toplam sigorta bedeli üzerinden %5 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır. Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %5’tir. Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır. İzolasyon Hasarları Sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, sigortalı konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve/veya kapı altlarından sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları, poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı olmak kaydıyla poliçede belirtilen limitlerle teminata dahil edilmektedir. Tamirdeki ve Kuru Temizlemedeki Eşyalar Tamirci ve kuru temizleyicide bulunan ev ve giyim eşyalarının bulundukları mahalde meydana gelen yangın ve hırsızlık neticesi zarar görmeleri halinde, zarar, olay başına ve yıllık azami poliçede belirtilen limitle teminata dahil edilmektedir. Yakıt Sızması Sabit ısıtma sisteminde meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan meydana getireceği zararlar,poliçede belirtilen limitle teminata dâhil edilmektedir. Yakıt tankları, tesisatı ve yakıtın kendisi teminat haricidir. Gıda Bozulması (Elektrik Hasarlarına Bağlı) Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elektrik hasarları kapsamına giren herhangi bir olay neticesinde söz konusu mahalde bulunan buzdolabı ve/veya derin dondurucuların hasarlanarak çalışmaması nedeniyle, buzdolabı ve/veya derin dondurucuların içerisindeki gıda maddelerinin bozulması, olay başı ve yıllık toplam poliçede belirtilen limitle teminata dahil edilmektedir. Kazaen Kırılma Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla video kamera, fotoğraf makinesi, şarjlı elektronik cihazlar, cep telefonları, ve taşınabilir bilgisayarlar hariç olmak üzere, sigortalı konutta bulunabilecek sabitlenmiş eşyaların ve ev eşyaları arasında bulunabilecek TV, radyo, video, DVD, VCD, müzik seti ve masaüstü bilgisayarların kazaen kırılması, olay başına ve yıllık toplam poliçede belirtilen limitlerle teminata dâhil edilmektedir. Kıymetli Eşya Hırsızlık Sanat ve antika değeri olan tablolar, koleksiyonlar, heykeller, biblolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, halılar, ipek halılar, kürk ve benzerleri, aksam ve teferruatları dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, müzik seti, fotoğraf makinesi, DVD film makinesi, dürbün mikroskopların sigorta bedellerinin toplamı, toplam eşya sigorta bedelinin %30'u ile, Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevherat değerli taş, kıymetli saat ve benzerlerinin taşınmaz çelik kasada veya duvara gömülü veya sabitlenerek taşınabilir özelliği olmayan kasada saklanması halinde bu kısım için azami teminat eşya sigorta bedelinin %20'si ile sınırlı olarak teminat altındadır. Misafir Eşyaları Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyalar, poliçede verilen teminatlar dâhilinde teminata dâhil edilmektedir. Kapkaç Teminatı Sigortalı kişinin veya birlikte yaşadığı aile bireylerine karşı, sigortalı konut dışında kapkaç ve benzeri gasp olayları sonucunda yanlarında bulunan kişisel eşyalarının üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, kap-kaç sonucunda çalınması veya zarara uğramasından doğan maddi zararlar, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerle (karakol zaptı) ispatlanması koşuluyla hırsızlık sigortası genel hükümleri çerçevesinde, geçerliliği olan ehliyet, nüfus hüviyet cüzdanı ve benzeri belgeleri yeniden çıkartabilmek için yapılacak masraflar, belgelendirilmek kaydıyla poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir. Ferdi Kaza Sigortalı ve sigorta edilen konutta birlikte yaşayan aile bireylerinin ani, haricî, irade dışı ve beklenmeyen bir kaza sonucu, ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı bu kişiler Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve kişi başına poliçede yazılı bedele kadar sigorta edilmişlerdir. Elektronik Ev Eşyası (Elektronik Cihaz) Ev eşyaları arasında bulunan bilgisayar (dizüstü bilgisayar hariç), müzik seti, TV, video, home cinema, DVD, buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, jakuzi, şofben, kombi, elektrik süpürgesi gibi cihazların, ekli Elektronik ve Makine Kırılması Genel Şartları hükümleri dâhilinde meydana gelen bir sebeple zarar görmeleri, olay başına ve yıllık poliçede belirtilen limitlerle teminata dâhil edilmektedir.Yukarıda yazılı makine ve cihazlar dışında kalan cihaz ve makineler teminat dışındadır. Üretici garantisi altındaki haller ve/veya hasarlar teminat haricidir. 3.Şahıs Sorumluluk Sigortalı ve sigorta edilen konutta birlikte yaşayan aile bireyleri ve bakımları altındaki evcil hayvanlarının meydana gelen bir olay sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, olay başına, aynı zamanda yıllık olarak azami poliçede yazılı tutara kadar 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigorta edilmektedir. Hukuksal Koruma Hukuksal koruma teminatı ile , sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine karşı açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder.Vekalet ücreti,dava masrafları,danışmanlık ücretleri,hakem ücreti,teminat akçesi,icra masrafı,temyiz,karar düzeltme,ihtarname ücretleri,tesbit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalarpoliçede belirtilen limit dahilinde temin edilmektedir. HDI AVANTAJLAR S.O.S. Acil Sağlık Hizmetleri Poliçe sahibi ve aynı adreste yaşayan ailesi, konut içi veya konut dışında 7/24 S.OS Anlaşmalı Acil Sağlık Hizmetleri Noktaları dâhilinde güvence altındadır. Aşağıdaki hizmetler, günün her saatinde acil olan veya olmayan her türlü sağlık sorunlarında 0850 222 8 434 no’lu Acil Sağlık Hattı aranmak suretiyle alınabilir. Tıbbi Danışmanlık (Limitsiz) Sigortalının, S.O.S Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, S.O.S hekimleri tarafından, sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkânı olmaksızın yapılan, sigortalıya aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır. Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz) Sağlık Bakanlığının 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dâhilinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır. Acil Kara Ambulansı Hizmeti (Limitsiz) Acil sağlık sorunlarında, yoğun bakım donanımlı, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekip ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde S.O.S tarafından, bu iller dışında ise S.O.S anlaşmalı özel ambulanslarla verilen acil ambulans hizmetidir. Acil Hekim Hizmeti (Limitsiz) Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde, müdahale için hastanın en yakındaki donanımlı sağlık merkezine ulaştırılmasının gerçekleştirilmesi hizmetidir. İlaç ve Sarf Malzemeleri (Limitsiz) S.O.S tarafından hastaya verilecek, acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir. Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı Ferdî Kaza Sigortası Teminatları Ölüm Teminatı Bu poliçe ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebep olduğu takdirde, masraf Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Poliçede belirtilen bedelle olarak hak sahiplerine ödenir. Sürekli Sakatlık Teminatı Bu poliçe ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebep olduğu takdirde, masraf Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartlarının 8/B maddesinde yazılı oranlar dâhilinde Poliçede belirtilen TL bedelle kadar tazminat sigortalıya ödenir. Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı Sigortalının hastaneye varışından en fazla 12 saat öncesinde ortaya çıkmış akut bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurması ile hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları,Sigortalının kazaya bağlı fiziksel olarak yaralanması nedeniyle olaydan itibaren 12 saat içinde hastaneye başvurması ve hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları, poliçede belirtilen TL bedele kadar ödenir. Bu teminattan yararlanabilmek için sigortalının hastane acil giriş kaydı olması ve kaza hali hariç, sadece sağlık problemleri nedeniyle hastanede gecelemesi gerekmektedir. Hastane Günlük Tazminatı Acil Tıbbi Hastane Masrafları teminatı kapsamındaki bir kaza veya hastalık neticesinde, aralıksız olarak 24 saatten daha uzun süre boyunca tıbbi tedavi, teşhis veya araştırma uygulanmak amacı ile hastaneye yatan sigortalıya, hastanede geçen her bir 24 saat için poliçede belirtilen bedel $ ödenecektir. Bu ödeme, beher hadisede 5 gün için, yıllık 10 hadiseye kadar geçerlidir. Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yazılı teminat dışında kalan hallere (Madde 5, Madde 6) ek olarak aşağıdaki haller de sigorta teminatı dışındadır: 1 yaşından küçük çocuklar için tazminat talepleri Poliçe başlangıç tarihinde 70 yaşında olan ve 70 yaşından daha büyük kişilerin tazminat talepleri Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacıyla yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi söylenmediği sürece uyuşturucu, alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalarAIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme Hamilelik ve doğum Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi Türk kanunları çerçevesinde bir suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucunda oluşan hastalanma ve yaralanmalar Herhangi bir zihinsel ve ruhsal durum Kendine kasten zarar verme Herhangi bir rutin tıbbi bakım veya tedavi Hastaya ait özel giderler (telefon, minibar, kantin vb.), ve tek kişilik birinci sınıf normal oda giderlerini aşan tutarlar Özel ŞartlarAcil Tıbbi Masraflar ve Hastane Günlük Tazminatı teminatları Türkiye ve KKTC sınırları içinde geçerlidir.Poliçede kişi başına belirlenen limitler aynı zamanda yıllık olup kullanıldıkça azalır. Sigorta ettiren, bu sigorta sözleşmesi kapsamına dâhil olan “Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı” ile sigortalanmış kişi/kişilerin HDI Sigorta AŞ nezdinde mükerrer olarak bir başka sigorta sözleşmesi ile de temin edilmiş olmaları halinde, mevcut poliçelerden sadece birinin geçerli olacağını, sigortacı ise geçerli olmayan diğer teminatlara ilişkin tahakkuk ettirilmiş primin sigortalıya iade edileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Hasar Provizyon İşlemleri: Provizyon işlemleri, hasar halinde PROMED Bilgi Yönetim Sistemleri ve Sağlık Danışmanlık AŞ tarafından yapılmaktadır. Hasar halinde, PROMED hasar ihbar hattı olan 0850 222 8 434 no’lu telefona olayın ihbar edilmesi gerekmektedir.Poliçe kapsamı dışında kalan sağlık harcamaları için sigorta kartınızla başvurduğunuz takdirde, PROMED anlaşmalı sağlık kurumlarında (hastane, eczane, tanı merkezi vb.) özel indirimlerden faydalanılabilir. MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI 0850 222 8 434 S.O.S ACİL SAĞLIK HİZMETİ 0850 222 8 434 PROMED HASAR PROVİZYON MERKEZİ 0850 222 8 434 Kombi & Klima Teminatı HDI Sigorta ücretsiz Kombi/Klima Bakım hizmet hattı (0212) 705 11 79. Ücretsiz bakım yılda 1 kez ve yalnızca poliçede adresi belirtilen konutta yer alan 1 adet klima ve kombi için geçerlidir. Klima Bakım, mobil – duvar tipi – salon tipi klimalarda; Kombi Bakım konut tipi yoğuşmalı-yoğuşmasız kombi cihazları için geçerlidir. Gelen hizmet talepleri en geç 10 iş günü içerisinde karşılanmaktadır. Bakım Kapsamı: Klima: Arıza Tespiti, Elektrik Kaçağı Kontrolü,Gaz Basıncı Kontrolü, İç ünite filtreleri temizliği, iç-dış ünite plastik kasatemizliği. Kombi: Kapak sökülerek cihazda biriken toz temizlenir, Fan Kontrolü, Eşanjör Kontrolü, Gaz Basıncı Ölçümü, Elektrik Kaçağı Kontrolü. Bakım haricinde yapılacak işlemler indirimli olarak gerçekleşecektir. Sigortalının indirim alma hakkı sınırsızdır Çalışmayan, arızalı, kırık, demonte, garanti kapsamındaki cihazlara bakım hizmeti verilmezRandevu talebi sırasında, cihazın markası, kullanım süresi, cihazda mevcut bir arızanın olup olmadığı HDI KONUT çağrı merkeziyetkilileri tarafından sorulacak olup, sigortalının hatalı ya da eksik bilgi vermesinden kaynaklı oluşabilecek olası memnuniyetsizlikten HDI SİGORTA sorumlu tutulamaz. Temiz Evim Yardım Teminatı Evden Eve Nakliyat Hizmeti Haşere İlaçlama İndirimli Alarm Psikomax-Psikolojik Yardım ve Destek Hizmeti Halı Yıkama Hizmeti Bu Hizmetler Poliçede belirtilen koşullar doğrultusunda sağlanmaktadır. Bu Hizmetlerden yararlanmak için 0216 324 12 14 Numaralı Maxassist Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.

İş Yeri Paket Sigortaları

İŞ YERİ PAKET SİGORTALARI İş yerinizde güvenle ve huzurla çalışmak İşyeri Sigortası yaptırmakla mümkün.HDI Sigortanın bu ürünü iş yeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarları güvence altına alır.İşyeri Paket Sigortası yangın, su basması, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha bir çok riske karşı işyeriniz için aşağıdaki paket sigortalarımız ile en geniş güvenceyi sunar. İŞYERİ PAKET SİGORTALARIMIZ; KOBİ Paket Sigortası OTEL Paket Sigortası AKARYAKIT Paket Sigortası ORTAK Alan Sigortası STANDART (ANA) TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir. Yangın Mali Sorumluluk Yangın, infilak, dâhili su, duman, GLKHHKNH ve terör risklerini kapsamaktadır.Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı yangın mali sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır. EK TEMİNATLAR Dahili Su Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir. Fırtına Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar temin edilmektedir Kara ve Hava Taşıtları Çarpması Sigortalıya ait olmayan üçüncü şahıslara ait motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir. Duman Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir. Yer Kayması Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir. Enkaz Kaldırma Masrafları Enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükârda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır. Deprem Deprem Klozu (Bina); 587 sayılı KHK’ye tabi binaların, isteğe bağlı, yangına ek olarak yapılmış bulunan deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası sözleşmesinde sigorta şirketi, poliçenin yapıldığı tarih itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur.Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında, her bir binaya sigorta bedeli (yangına ek olarak verilmiş olan deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli) üzerinden %2 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır. Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda tarife fiyatlarından tarifede belirtilen indirim yapılır.Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır. Muafiyet uygulanması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır. Deprem Klozu (Muhteviyat) ; Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası, o sigorta bedelinin en az %20’si sigortalının üzerinde kalmak kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı ve sigortacı bu oranın arttırılması hususunda anlaşabilirler.Bu poliçede sigortalının üzerinde kalan kısım %20’dir. Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder.Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu teminat ile ilgili her bir hasarda aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:· Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,· Emtia,· Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu kısım) üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.Sigortalı ve sigortacı bu muafiyet oranının arttırılması hususunda anlaşabilirler.Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %2’dir.Muafiyet uygulaması açısından, deprem ve yanardağ püskürmesinde her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır. Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ; İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir. Kötü Niyetli Hareketler; Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiektedir. Terörizm; İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir. Sel ve Su Baskını Su baskınları, deniz kabarmaları ( gelgit ve tsunami hariç ), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı kıymetlerde meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir. Sel, su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet poliçede belirtilen limitle sınırlıdır. Bina, sabit tesisat ve dekorasyon Emtia Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisatlar Kar Ağırlığı Çatıda biriken kar veya buzun kayması, düşmesi veya ağırlığı sonucu çatını çökmesi neticesinde çatıda ve sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararlar tazmin edilir. Çatının açılması sonucu içerideki sigortalı malların kar, dolu, yağmur vb. yağışlar sebebiyle ıslanması sonucu oluşan hasarlar da teminat kapsamındadır. Dolu Fırtına teminatına bağlı olmaksızın, dolu ve dolu fırtınası sonucu meydana gelecek zararlar poliçe üzerinde yazılı limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. (Açıktaki muhteviyatta meydana gelecek zararlar teminat haricidir.) Hasar Nedeniyle Yapılacak Alternatif İş Yeri Değişikliği Masrafları Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, işyeri binasının oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir veya yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak üzere azami 6 aylığa kadar kiracı veya maliki sıfatı ile sigortalının geçici nitelikteki muadil bir işyeri için yapacağı masraflar poliçede belirtilen limiti aşmamak üzere temin edilmiştir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için zarar gören binanın tamiri ya da yeniden inşasının yapılması esastır. Muafiyet : Depreme bağlı beher hasarda, 14 Gün, Yangın ve Ek Teminatlarına bağlı hasarlarda 7 Gün tenzili muafiyet uygulanacaktır. İş Durması Deprem teminatı hariç olmak üzere, poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar sonucunda ödenecek tazminat poliçede belirtilen limitlerle sigortalıya iş durması tazminatı olarak ayrıca ödenecektir.Ancak bu tazminat için bir poliçe döneminde ödenecek azami tazminat tutarı, poliçe üzerinde belirtilen limit ile sınırlı olacaktır. Hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen iş durmasına sebep olan hasarlar teminat dışıdır. Her halükârda bu poliçe kapsamında ödenecek tazminat, toplam yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır. Çalışanlara Ait Eşyalar Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalının bordrosuna kayıtlı çalışanlara ait kişisel eşyaların göreceği zararlar poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. (Aksine hüküm yoksa Nakit, çek, senet, mücevherat, ziynet eşyaları, elektronik ve optik cihazlar ve kredi kartı teminat kapsamı dışındadır. ) Hırsızlık Hırsızlık tehlikesi, ilişikteki hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır.Sigortalı ve çalışanlarının kişisel cep telefonları hırsızlık teminatı dışındadır.Demirbaş kaydında yer alması şartıyla riziko adresinde bulunan dizüstü bilgisayar teminata dâhildir.Binaya ait sabit kıymetler: Bina, sigorta bedelinin azami %5’ine kadar hırsızlık riskine karşı teminat altına alınmıştır.İşbu poliçe sigortalının beyanı üzerine düzenlenmiş olup hasar halinde tazminat, giriş-çıkış envanter kayıtları ve konuyla ilgili diğer evrakların tetkiki sonucu ödenecektir. Varlığı kayıtla ispat edilemeyen emtialar için sigortalı zarar talebinde bulunamaz. Taşınan Para Bu sigorta ile sigortalıya ait nakit, çek, senet gibi kıymetli evrakların nakli sırasında, üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gerçekleştirilen gasp ve hırsızlık, herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelen zararlar ve nakil esnasında mücbir sebeplerden dolayı vaki olacak zararlar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sefer başına teminat limitine kadar temin edilmektedir. Emniyeti Suistimal Sigortası Bu sigorta ile, sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetlerine geçirmek, hile ile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar, olay başına ve yıllık toplu olarak, poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır. Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için emniyeti suistimalin; Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız çalıştığı 12 ay içinde yapılmış olması, Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç 6 ay ve her halükârda poliçenin sona erme tarihini takip eden 3 ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.Beher zararda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır. İşveren Mali Sorumluluk Bu sigorta ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir. Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Bu sigorta ile sigorta edilen iş yeri hudutları ile sınırlı olmak üzere, bir kaza sonucunda üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, ekli 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.İşbu poliçe ile sigorta edilen iş yerinde bulunan asansörlerin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek kazalar sonucu bu kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarları, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası’na ait poliçede yazılı teminat limitlerine kadar ve asansör kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin edilmektedir. Ferdi Kaza Bu sigorta ile sigortalının çalıştırdığı SGK bordrosuna kayıtlı işçi ve personelin kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde tazminat, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı toplam limitin kişi sayısına bölünmesi ile elde edilecek kişi başı limite kadar temin edilmektedir.16 yaşından küçükler için vefat teminatı, faturalandırılmış cenaze masrafları ile sınırlıdır. 65 yaşından büyükler için sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10’u ile sınırlı olup, teminat maksimum 70 yaşına kadar geçerlidir. Bir kaza durumunda, zarar görenin o iş yerinde çalıştığı, SGK kayıtları veya resmi maaş bordrosu ile ispat edilecektir. Elektronik Cihaz İş yerinde bulunan yazar kasa, bilgisayar (dizüstü hariç), kesintisiz güç kaynağı, televizyon, müzik seti, buzdolabı, kombi, jeneratör, regülatör ve klima, Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılması Genel Şartları’yla teminat altına alınmıştır. Makine Kırılması Sigortacı, işbu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten İşletme kazalarından, Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, Yağlama kusurlarından, Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından, Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan, Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısı ile husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan, İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Nakliyat Emtea Sigortası Bu teminat sigortalının riziko adresi il sınırları içinde, satın aldığı hammadde veya üretim yada satışını yaptığı iştigal konusu kullanılmamış/sıfır emteanın veya nakliyat emtea sigortasıdır.İşbu poliçe ile Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları ve Kamyon Klozu hükümleri tahtında düzenlenmiştir. İşbu sigorta, deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çapması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve hasarları muafiyetsiz temin eder. Sigorta, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının poliçede gösterilen mahalle varışı ile sona erer. Sigorta, malları taşıyan kamyon ya da treylerin göl veya denizdeki nakillerinde de Deniz Yoluyla Yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartlar (20.madde kaldırılmak kaydıyla) gereğince şamildir. Yükleme, Boşaltma, Aktarma Rizikoları Hariçtir. Yaş meyve sebze, yumurta, canlı çiçek, canlı hayvan, taze veya dondurulmuş yahut soğutulmuş et, dondurulmuş veya canlı su ürünleri cam ve camdan mamul emtia, fayans/mermer/seramik ve benzeri emtia, gazlı içecek, saat, cep telefonu, cam ambalajlı veya dökme taşınan gıda maddeleri, boş konteyner, antika değeri olan; halı, resim, tablo, biblo vb. eşyalar, kürk, değerli maden ve taşlar (altın, gümüş vs.), para, döviz, çek, senet, bono, tahvil vb. gibi menkul kıymetler, sigara, içki vb. gibi tekel ürünleri, yanıcı parlayıcı, patlayıcı, uçucu madde ve kullanılmış ev eşyası taşımasından doğacak tazminat talepleri teminat dışıdır. Sevk Aracı: Sigortalıya ait veya tüzel kişi taşıma firmasına ait kamyon/kamyonet (özel otomobil taşıma aracı olarak kabul edilmeyecektir.)Geçici inşaat, tadilat, ek bina ve montaj işleri için inşaat / montaj tüm riskler sigortası Poliçede belirtilen riziko adresinde sigortalı tarafından yürütülen inşaat ya da montaj çalışmaları sırasında işbu sigortada belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar (*) kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi sonucu inşaatı ya da montajı yapılan kıymetlerin göreceği zararlar poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. Hukusal Koruma Hukuksal koruma teminatı ile , sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine karşı açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder. Vekalet ücreti,dava masrafları,danışmanlık ücretleri,hakem ücreti,teminat akçesi,icra masrafı,temyiz,karar düzeltme,ihtarname ücretleri,tesbit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalarpoliçede belirtilen limit dahilinde temin edilmektedir. ÖZEL EK TEMİNATLAR (FAALİYET KONUSUNA GÖRE) Otel Paket Sigortası Özel Ek Teminatları Otelinizin hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çok çalıştığınızı biliyoruz.Tüm uğraşlarınızın,öngörülemeyen riskler yüzünden bir anda yok olmasını istemediğinizi de… Gelin siz de HDİ OTEL PAKET SİGORTASI yaptırın, sektörün ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı teminatlar ile otelinizi güvence altına alın. Otel Mali Sorumluluk Teminatı: Catering Hizmetleri Sigortalının tesislerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin neden oldugu gıda zehirlenmeleri sonucunda dogan zararlardan sigortalıyadüsen yasal sorumluluklar teminat kapsamına dahildir. Gıda Yönetmeliğine uyulması koşuluyla olay başı ve poliçesüresince poliçede belirtilen TL karşılığı poliçe kuru limit ile gıda zehirlenmesinden kaynaklı bedeni zararlar teminata dahildir. Çevre Düzenlemesi Yangın Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla sigortakapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu otelin bahçesinde bulunan her çeşit bitki, ağaç ve çimen gibi bahçedüzenlemesine ilişkin değerler bina ve muhteviyat bedelinin % 10′ u azami poliçede belirtilen TL’ ye kadar yeniden dikim masraflarınıkarşılamak üzere teminat kapsamındadır. ( Aksine hüküm yoksa deprem, yerkayması, fırtına, sel, su baskını, dolu ve kar ağırlığısonucu oluşabilecek zararları temin etmez). Çocuk Bakım Hizmetleri Otel tarafından sağlanan çocuk bakım hizmeti nedeniyle otel müşterilerinin velayetindeki 15 yaş ve altı çocukların, maruzkalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu sigorta ettirene yöneltilebilecek hukuki sorumluluklar olay başı ve poliçesüresince toplam poliçede belirtilen TL karşılığı poliçe kuru limit ile teminata dahildir. Diğer İşletmeler Sorumluluk İşbu sigorta ile, riziko adresinde faaliyet gösteren sigortalı işletmeden bağımsız tüzel ve/veya gerçek kişilerin riziko adresiiçerisinde yürüttükleri faaliyetler nedeniyle sigortalının müşterilerinin görecekleri maddi ve bedeni zararlar sonucu sigortaettirene yöneltilecek tazminat talepleri, poliçede belirtilen TL karşılığı poliçe kuru limit ilesınırlı olmak üzere temin edilmektedir. ( Sigortacının sorumlu işletmeye rücu E1hakkı saklıdır. ) Garaj Mali Sorumluluk Üçüncü şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel şartları’nın 3.A.8-a maddesi aksine işletme otoparkına ya da park edilmeküzere işletme görevlilerine bırakılan araçların işletme görevlileritarafından park edilmesi, yer değiştirilmesi sırasında işletme görevlilerinin müşteri araçlarına verebilecekleri zararlardolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar poliçede belirtilen TL karşılığı poliçekuru limit ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiştir. Kara ve Deniz Araçları Sorumluluk Mülkiyeti otele ait olan ve/veya otelin sorumluluğunda ve işletmesinde bulunan kara ve deniz taşıtları nedeni ile otelmüşterilerinin maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu sigorta ettirene yöneltilebilecek hukuki sorumluluklar teminatapoliçede belirtilen limitlerle dahildir. Kilit Değiştirme Masrafları Otel odalarında meydana gelebilecek hırsızlık hasarları sonucunda olası güvenlik eksikliğinin giderilmesi amacı ile odakilitlerinin değişimi masrafları poliçede belirtilen limitlerle teminata dahildir. Otel Çamaşırhane İşbu sigorta ile otelde konaklayan müşteriler tarafından yıkama ve kuru temizleme için çamaşırhaneye bırakılan kıyafetlerin bu çalışmalar sırasında görecekleri zararlar parça başı ve poliçe süresince poliçede belirtilen limitlerle teminata dahildir. (Kaybolmalar teminat kapsamı dışındadır.) Otel Vestiyer İşbu sigorta ile otel vestiyerine bırakılan otel müşterilerine ait malların göreceği maddi zararlar sonucu sigorta ettirene yöneltilecek tazminat talepleri poliçede belirtilen limitlerle teminata dahildir. (Kaybolmalar teminat kapsamı dışındadır.) Spor Etkinlikleri İşbu sigorta ile otelde ve sigortalının sorumluluğunda bulunan havuz, sauna, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, termal havuz, Türk hamamı, masaj, jakuzzi, fitness merkezi, sağlık merkezi, jimnastik salonu, oyun alanı, disko, sinema, spa ve thalasso terapi merkezi, terapi, buhar banyosu, step ve aerobik salonları, otelde konaklayan veya bu hizmetten yararlanan hukuki tarifine uygun üçüncü şahısların görecekleri maddi ve bedeni zararlar sonucu sigorta ettirene yüklenebilecek tazminat talepleri poliçede belirtilen limitlerle teminata dahil edilmiştir. Su Arıtma Sorumluluk İşbu sigorta ile riziko adresinde sigortalı tarafından yürütülen su arıtma işlemleri sırasında otelde konaklayan üçüncü şahısların görecekleri zararlar poliçede belirtilen limitlerle teminata dahil edilmiştir. Akaryakıt Paket Sigortası Özel Ek Teminatları Akaryakıt servis istasyonları ve bu yerlerin bünyesinde bulunabilecek kafeterya ve market gibi tesislerin binaları, muhteviyatı, doğal afetler ve iş durması gibi olaylar sebebiyle yaşanan maddi zararları ile pompacı ve tanklardan kaynaklanan problemler de bu sigorta ile güvence altına alınmaktadır. Çevre Kirliliği Sorumluluk Bu sigorta yangın infilak ve/veya çevrede meydana gelebilecek, tedricî olmayan, ani kirlenme sebebiyle oluşacak zararları ve temizleme masraflarını olay başına/yıllık olarak, poliçede belirtilen limite kadar temin eder. Pompacı Üzerindeki Nakdin Hırsızlığı Sigorta konusu iş yerindeki pompacı/pompacıların üzerinde bulunan paranın, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gasp edilmesi ve çalınması poliçede yazılı limitler ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları dâhilinde teminat altına alınmıştır. Yer Altı Tankı Delinmesi Yer altı Tank Delinmesi Sonucu Mal Kaybı teminatı, olay başına ve yıllık poliçede belirtilen limite kadar teminata dâhil edilmiş olup, korozyon ve çürüme sonucu hasarlar teminat dışıdır. Kasa Hırsızlık Sigortası Poliçede ağırlığı, markası ve bulunduğu yer yazılış olan kasada bulunan paranın, sair kıymetlerin ve eşyanın her türlü hırsızlığını ve ayrıca hırsızlar tarafından hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa muhteviyatına veya kasaya verilecek ziyan ve hasarları,Sigorta ettireni veya aile efradını veya sigortalının müstahdemlerini zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızsızlıkları temin eder.Bu sigortanın hüküm ifade etmesi için, ikametgâhtaki kasada/kasalarda bulunan kıymetlerin ayrıntılı bir listesinin poliçeye derecelendirilmesi, ticarethane kasaları içinse kasa hareketlerini gösteren bir defterin tutulmuş olması zorunludur. Ayrıca sigortalı, sigortasını yaptırırken kasanın bulunduğu mahalde bekçi bulunacağını bildirmişse, bu bekçinin iş yerinin mutat olarak açık olmadığı saatlerde iş yerinde bulunması ve her saat başı kontrol yapması şarttır. Hatalı Ürün Sorumluluk İşletmede araçlara verilen akaryakıtın bozuk olması veya hatalı ürün verilmesi sonucunda araç motorlarına verilebilecek zararlar, olay başına/yıllık poliçede yazılı limite kadar temin edilmektedir. Beher hadisede hasar bedeli üzerinden tenzili muafiyet uygulanır. Liftten Düşme/Garaj Sorumluluk Akaryakıt servis ve bakım istasyonunda bulunan 1 adet liftin faaliyetleri esnasında ve servis bakım istasyonuna bırakılan resmî giriş kaydı bulunan araçların, gerekli ehliyetnameye haiz kişilerce kullanılması sırasında meydana gelecek çarpma ve çarpışma hasarları neticesinde sigortalıya terettüp edebilecek maddi tazminat taleplerine, 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası genel şartları dairesinde, olay başına/yıllık limitler dâhilinde teminat verilmiştir.Yangın ve hırsızlık hasarları teminat haricidir.Bedenî hasarlar, tamir bakım hatalarından kaynaklanan zararlar teminat haricidir.Beher hasardaPoliçede belirtilen USD karşılığı TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Acil durum hallerinde özel hastanelerden sağlık hizmeti almanızı sağlayan üstelik ekonomik bir poliçeye sahip olabilirsiniz. 70 yaş grubu içindeki herkes bu sigortayı satın alabilir. Üstelik bilgi formu doldurmadan, hastanelerde katılım payı ödemeden, yaşa ve cinsiyete göre farklılık göstermeyen, aile bütçesini zorlamayan ekonomik bir prim ödeyerek! Herkese Sağlık Sigortası, Türkiye’nin neresinde olursanız olun ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda oluyor. Hastaneden çıktığınız ana kadar kesintisiz sağlık hizmeti sunuyor. Teminatlarımız Kaza Sonucu Ölüm Halinde Tazminat Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Halinde Tazminat Acil Durum Hallerinde Sağlık Kuruluşlarından Sağlık Hizmeti Ambulans ve Provizyon Bilgi Hizmeti Acil durum halleri aşağıda belirtilmiş durumlardır. Son 12 saat içinde ortaya çıkan; Suda Boğulma, Trafik Kazası, Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, vb., İntihar Girişimi, Tecavüz, Yüksekten Düşme, Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması, Elektrik Çarpması, Donma, Soğuk Çarpması, Isı Çarpması, Ciddi Yanıklar, Ciddi Göz Yaralanmaları, Zehirlenmeler, Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar, Omurga ve Alt Extremite Kırıkları, MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler, Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri, Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum, Ani Felçler, Ciddi Genel Durum Bozukluğu, Yüksek Ateş, Diabetik ve Üremik Kanama, Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı, Akut Batın, Akut Masif Kanamalar, Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi, Renal Kolik, Akut Psikotik Tablolar, Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ve HDI Sigorta ile anlaşmalı olan özel hastanelerde SGK fark ücretlerini kapsayan ve anlaşmalı özel hastanelerde poliçe özel şartlarına göre dilediğiniz sağlık hizmetinden yaralanabileceğiniz bir sağlık sigortası ürünüdür. Tüm Türkiye'de geçerli SGK'lılara özel Planlarımız İhtiyaçlarınıza göre Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın aşağıda ki planlarından birisini seçebilirsiniz. Yatarak Tedavi          Yatarak + Ayakta Tedavi A Plus Yatarak Tedavi A Plus Yatarak+ Ayakta Tedavi  Ek Hizmetler Ambulans (HDI Kolay Hattı) 7/24 0850 222 8 434 numaralı telefondan HDI Kolay Hattı aranması koşulu ve özel şartlara göre bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu hizmetle beraber aşağıdaki hizmetler de faydalanabilirsiniz. Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık, Acil Sağlık Hizmetleri ve Kara Ambulansı, Acil Mesajların İletilmesi, Check Up Yılda 1 defa ücretsiz olmak üzere aşağıda ki hizmetler sağlanmaktadır. Bu hizmetten faydalanmak için Randevu Talep Hattı : 0212 328 38 80 aranmalıdır.    Doktor Değerlendirme Tam Kan Sayımı (18 Parametre) Akciğer Grafisi (Tek Yönlü) Tam İdrar Tahlili Sedimantasyon Açlık Kan Şekeri Kolesterol, Total EKG Acil Diş Dolgu Teminatı Yılda 1 Kez olmak üzere HDI Kolay Hattın (0850 222 8 434) aranması şartı ile Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarından randevu organizasyonunu yaptırabilirsiniz. Bu hizmetten yararlanılabilmesi için mutlaka HDI Kolay Hattın aranması gerekmektedir. Ağrılı, acil müdahale ve Dolgulu Diş Planı tedavi gerektiren (Dolgu, Diş çekimi) durumlarda Yılda 1 Kez Dolgu, Diş Çekimi ve Fissür Örtülmesi’ nden oluşan Acil Diş ve Dolgu teminatı birbirinden bağımsız olarak kullanılabileceği gibi birbirini tamamlayan teminatlar olarak da çalışabilmektedir.

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları İşinizi seviyorsunuz ve sürekli büyütmek istiyorsunuz.Bunun için herşeyi planladınız ve her türlü önlemi de aldığınızı düşünüyorsunuz. Peki, kontrolünüz dışında gelişecek beklenmedik bir olayın, ciddi bir kazanın çalışanlarınıza, üçüncü şahıslara veya işinize verebileceği zararları hiç düşündünüz mü ? İşveren Mali Sorumluluk İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri, poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarı da bu poliçe kapsamındadır. Üçüncü Şahıs Sorumluluk İş yerinde meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması ve/veya üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar.Günümüzde 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortaları, oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki iş yerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri tarafından talep edilmektedir. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların, bu ürünleri üreten, depolayan ve satanların, bir kaza veya yangın veya infilak sonucu üçüncü şahıslara verebilecekleri kusurlu/kusursuz bedenî ve maddi zararların sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, bu ürünlerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları bir sigorta türüdür. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar neticesinde oluşabilecek tazminat taleplerini teminat altına alır. Ürün Sorumluluk Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar. Ürün kusurlarının başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir;  Ürün Geliştirme Hataları Üretim Hataları Etiket Hataları Ürün Kontrol Hataları

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları İşinizi seviyorsunuz ve sürekli büyütmek istiyorsunuz.Bunun için herşeyi planladınız ve her türlü önlemi de aldığınızı düşünüyorsunuz. Peki, kontrolünüz dışında gelişecek beklenmedik bir olayın, ciddi bir kazanın çalışanlarınıza, üçüncü şahıslara veya işinize verebileceği zararları hiç düşündünüz mü ? İşveren Mali Sorumluluk İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri, poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarı da bu poliçe kapsamındadır. Üçüncü Şahıs Sorumluluk İş yerinde meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması ve/veya üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar.Günümüzde 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortaları, oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki iş yerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri tarafından talep edilmektedir. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların, bu ürünleri üreten, depolayan ve satanların, bir kaza veya yangın veya infilak sonucu üçüncü şahıslara verebilecekleri kusurlu/kusursuz bedenî ve maddi zararların sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, bu ürünlerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları bir sigorta türüdür. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar neticesinde oluşabilecek tazminat taleplerini teminat altına alır. Ürün Sorumluluk Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar. Ürün kusurlarının başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir;  Ürün Geliştirme Hataları Üretim Hataları Etiket Hataları Ürün Kontrol Hataları

Avantajlı Sorumluluk Paket Sigortası

Avantajlı Sorumluluk Paket Sigortası Yasal olarak ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden çalışanlarınıza veya başkasına verdiğiniz zararları ödemek sizi çok zor durumda bırakabilir! Bir taraftan olayın sonuçları ile uğraşırken diğer taraftan bunun maddi zararını karşılamak zorunda kalmayın. En iyisi gelin, işinizi, geleceğinizi HDI Sigorta’nın sizin için geniş teminatlarla hazırladığı “HDI Sigorta Avantajlı Sorumluluk Paket Sigortası” ile güvenceye alın. İşveren Mali Sorumluluk teminatlarından Ferdî Kazaya, 3. Şahıs Mali Sorumluluk teminatlarından Hukuksal Korumaya ve Acil Tıbbi Yardım Hizmetlerine kadar ihtiyacınız olabilecek her türlü güvenceye tek bir poliçeyle sahip olun. Her zaman, her yerde, şartlar ne olursa olsun rahat edin. İşiniz de rahat olsun, içiniz de… İşveren Mali Sorumluluk Kapsam; Bu sigorta ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SGK’ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir. Teminatlar; Toplu Taşıma Görevle Gönderme TC Dışı İş Kazaları Manevi Tazminat Talepleri Müteahhit/Taşeron Teminatı Arızi (Geçici) İnşaat İşleri Özel Hastanelerde Tıbbi Tedavi Gıda Zehirlenmeleri Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Kapsam; Bu sigorta ile sigorta edilen iş yeri hudutları ile sınırlı olmak üzere, bir kaza sonucunda üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, ekli 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.İşbu poliçe ile sigorta edilen iş yerinde bulunan asansörlerin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek kazalar sonucu bu kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarları, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası’na ait poliçede yazılı teminat limitlerine kadar ve asansör kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin edilir. Teminatlar; Manevi TazminatTalepleri Gıda Zehirlenmeleri Müteahhit/Taşeron Teminatı Arızi (Geçici) İnşaat İşleri Asansör Sorumluluğu Reklam/Pano Teminatı Garaj/Otopark Teminatı Taşınan Para Bu sigorta ile sigortalıya ait nakit, çek, senet gibi kıymetli evrakların nakli sırasında, üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gerçekleştirilen gasp ve hırsızlık, herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelen zararlar ve nakil esnasında mücbir sebeplerden dolayı vaki olacak zararlar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sefer başına teminat limitine kadar temin edilmektedir. Emniyeti Suistimal Bu sigorta ile, sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetlerine geçirmek, hile ile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar, olay başına ve yıllık toplu olarak, poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır. Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için emniyeti suistimalin; Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal eden kimsenin o iş yerinde aralıksız çalıştığı 12 ay içinde yapılmış olması, Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç 6 ay ve her halükârda poliçenin sona erme tarihini takip eden 3 ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir. Beher zararda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır. Ferdi Kaza Bu sigorta ile sigortalının çalıştırdığı SGK bordrosuna kayıtlı işçi ve personelin kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde tazminat, Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı toplam limitin kişi sayısına bölünmesi ile elde edilecek kişi başı limite kadar temin edilmektedir.16 yaşından küçükler için vefat teminatı, faturalandırılmış cenaze masrafları ile sınırlıdır. 65 yaşından büyükler için sürekli sakatlık teminatı, vefat teminatının %10’u ile sınırlı olup, teminat maksimum 70 yaşına kadar geçerlidir. Bir kaza durumunda, zarar görenin o iş yerinde çalıştığı, SGK kayıtları veya resmi maaş bordrosu ile ispat edilecektir. Teminatlar; Kaza Sonucu Ölüm Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Deprem Hukuksal Koruma Hukuksal koruma teminatı ile , sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine karşı açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder.Vekalet ücreti,dava masrafları,danışmanlık ücretleri,hakem ücreti,teminat akçesi,icra masrafı,temyiz,karar düzeltme,ihtarname ücretleri,tesbit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalarpoliçede belirtilen limit dahilinde temin edilmektedir

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası Hdi Seyahat Sağlık Sigortası ile tatiliniz boyunca güvence altındasınız.Hepimiz taile çıkacağımız zaman günler öncesinden planlarımızı yaparız.Hangi otelde kalacağımızı,gideceğimiz yerin hava ve yol şartlarını,hangi saatte nerde olacağımızı, hatta hangi gün ne giyeceğimize kadar tüm detayları düşünürüz. Peki ya planlamadığımız bir sorun ile karşılaşırsak ? Peki, tatilde istenmeyen bir kaza veya ani bir sağlık problemiyle karşılaşırsak? Aynı nedenlerle geri dönüş süremizi uzatmak zorunda kalırsak? Uçaktan indiğimizde bavullarımızın olmadığını görürsek? HDI Seyahat Sağlık Sigortası beklenmeyen ve arzu edilmeyen bu gibi riskler için tatiliniz boyunca yanınızda! Teminat Kapsamı Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde tam 15 ayrı riske karşı güvence HDI Seyahat Sağlık Sigortası’nda: Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Tıbbi Tedavi Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Sigortalının Nakli Taburcu Olduktan Sonra Daimî İkametgâha Nakil Vefat Eden Sigortalının Nakli Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurt Dışında Konaklama Süresinin Uzatılması Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması Tarifeli Bagaj Kaybı, Zarar Görmesi, Çalınması Gecikmeli Bagaj Kanuni İşlemlerle İlgili Kefalet (Borç Olarak) İlaç Gönderilmesi Organizasyonu Acil Mesajların İletilmesi

Emtia ( Yük ) Sigortası

Emtia (Yük) Sigortası Taşıdığınız ürünlere biz de sizin kadar önem vermekteyiz.HDİ Sigorta, Nakliyat Sigortası ile taşınan ürünlerinizi güvence altına alın. HDI Sigorta, ticaret hayatınızdaki risk ve ihtiyaçlarınızı belirleyip, yapacağınız tüm ithalat, ihracat, transit ve yurtiçi sevkiyatlarınızda sizlere hizmet vermektedir.İthalat veya ihracat veya transit ticaretle iştigal eden tüm şirketler bilir ki; ithal, ihraç veya transit sevk edilen yük alıcısına ulaşmadan o ithalat, ihracat veya transit ticaret işlemi tamamlanmış sayılmaz. Yolda yükün başına gelebilecek birçok rizikonun mevcut olması, hukuken zorunlu olmasa da günlük ticari hayatta sigorta poliçesi satın alınması neredeyse zorunlu hale gelmiştir. İlk nakliyat poliçelerinin, bundan yaklaşık 700 yıl once, 1300’lü yıllarda yapılmış olması da, ithalat veya ihracat sürecinin ne kadar riskli olduğunun bir göstergesidir. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir. HDI Sigorta, emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır. Yük Sigortaları İçin Yaygın Olarak Kullanılan Başlıca 3 Teminat Vardır. Geniş Teminat Institute Cargo Clauses (A) Institute Cargo Clauses (Air) Teminat detayları için tıklayınız Dar Teminat Denizyolunda Institute Cargo Clauses (C) Karayolunda Kamyon Klozu Demiryolunda Demiryolu Klozu Teminat detayları için tıklayınız Tam Ziya Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının ziyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder. Faydalı Linkler Yükünüzü taşıyan geminizin nerde olduğunu merak ediyorsanız gemi imo numarasıyla, aşağıda ki linkten bakabilirsiniz. https://www.marinetraffic.com/tr Tüm dünya üzerinde ki LLOYD’S hasar acentelerini görmek için aşağıda ki linki tıklayınız. http://agency.lloyds.com/map#united%20kingdom,5 Günlük döviz kurlarını görmek için aşağıda ki linki tıklayınız. http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html

Taşıyıcı Sorumluluk

Taşıyıcı Sorumluluk Taşıdığınız yüklerin sorumluluklarını, HDI Sigortaya sigorta ettirin sizin yerinize biz sorumluluk alalım. Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, taşımacılığını üstlendiği üçüncü şahıslara ait malları taşımaları esnasında poliçe kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi nedeniyle taşınan malların görecekleri zararlardan ötürü nakliyeci firmalara yüklenebilecek yasal sorumluluklar teminat kapsamına alınır. Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası, emtia nakliyat sigortasının yerine geçmeyip, sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanununa göre kusurlu olduğu durumlarda teminat sağlar. Standart (Ana) Teminatlar Kamyon Klozu İşbu sigorta; poliçede yazılı genel ve özel şartlar çerçevesinde, kamyon/TIR veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan 3. şahıslara ait yükün uğrayacağı zıya ve hasarlar sonucu sigortalı taşıyıcıya düşebilecek hukuki mali sorumluluğu teminat altına alır.   Tam Ziya Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder. Bilinmesi Gerekenler Yüke İlişkin Menfaatler; Sigorta ettiren nakliyeci firmadır. Nakliyecinin kusuru neticesinde taşınan malda meydana gelen zararı öder.

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası Büyük bir istek ve coşkuyla başlayan inşaat işleri aynı zamanda pek çok riski de barındıran uzun süreçlerdir. İnşaatınızın başlangıcından bitimine kadar doğa, insan ve diğer tüm faktörlerin sebep olabileceği ani ve beklenmedik risklere karşı HDI İnşaat Tüm Riskler Sigortası yanınızda. Türkiye’de yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, inşaat denince akla gelen her türlü yapı üretiminde meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerde daima yanınızda oluyor, işinizi güvence altına alıyor. Tadilat /Dekorasyon İşleri, Hastane, Konut, Fabrika Gibi Her Türlü Bina İnşaatları Karayolu Yapım-Onarım ve Çevre Düzenleme İşleri, Demiryolu,Havaalanı,Kanalizasyon ve İçme Suyu Boru Hattı İle Elektrik Hatları Gibi Tüm İnşaat İşleri Artık HDI Sigorta Güvencesinde! Teminat Kapsamı İnşaat Sigortası, inşaatın yapımında kullanılan inşaat malzemelerinin inşaat alanına indirilmesiyle başlayıp, inşaatın yapımının bitmesiyle (geçici kabule kadar) bütün teminatlar itibariyle sona erer. Geçici kabul ve kesin kabul tarihleri arasındaki süre için dar kapsamlı inşaat sigortası teminatı başlar.Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, poliçe kapsamına aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek riskler ya da kıymetler, ek prim alınması koşuluyla dahil edilebilir. Standart (Ana ) Teminatlar Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Sel ve Su Baskını, Yağmur, Kar,Don, Fırtına, Yer Kayması, Toprak Çökmesi Dahil Olmak Üzere Her Türlü Doğal Afetler Yangın, Yıldırım ve İnfilak Hırsızlık ve Hırsızlığa Teşebbüs İnsan Kaynaklı Hasarlar (Dikkatsizlik, İhmal Vb.) Hava ve Kara Taşıtlarının Çarpması İsteğe Bağlı Ek Teminatlar Enkaz Kaldırma Masrafları; Tazminat tutarı hasar mahallinin temizlenmesi için yapılan masraflar olup, azami teminat tutarı poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır. Şantiye Tesisleri ve Ekipmanları Poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, poliçeye sigortalının beyanına göre kaydedilen şantiye tesisleri ve ekipmanı, sabit makineleri ve/veya varsa muhteviyatı sadece yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı teminat altındadır. Bu tesis ve ekipmanda harici bir etkenolmaksızın ortaya çıkan, bozulma, malzeme kusuru, yağlama-bakım kusuru gibidahili sebepli hasarlar teminat haricidir. İnşaat Makinaları (CPM); İş Makineleri (CPM) sigorta konusu, söz konusu inşaat/montaj işlerinin yapılması ile ilgili olarak inşaat/montaj sahasında bulundukları sırada, poliçe genel şartları kapsamına giren risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarları teminat altına alır. İş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (yangın, sel, hırsızlık vb.) kapsar. İş makinelerinden kasıt, bir operatör tarafından kullanılan kule vinç, mobil vinç, ekskavatör, silindir,dozer, loader vb. makinelerdir. Mevcut Bina ve Tesisler; Riziko alanı içinde veya hemen yakınında bulunan ve sigorta ettirenin mülkiyetinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan mal ve tesislerde inşaat ve montaj işleri sırasında ve bu faaliyetlerle bağlantılı olarak meydana gelecek hasarları teminat kapsamına alır Bakım Devresi; Bakım devresi teminatı; inşaatın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer. Bakım devresi teminatı ile; Müteahhit tarafından inşaatın eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilir. Ekspres Nakliye, Fazla Mesai,Tatil Ücretleri ve Zamları; Poliçe teminatı kapsamına giren bir hasarın gerektireceği uçak ve diğer hava yolu araçları ile taşıma haricindeki seri vasıtalarla yapılan nakliyatın ek masrafları ve fazla çalışma ücretlerinin ek masrafları poliçede belirtilen limite kadar teminata dahil edilmektedir. Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk; İnşaat ve/veya montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların bedeni ve maddi zarar ve ziyan taleplerine karşı poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminat altına alır. Çapraz Sorumluluk; Müteahhidin altında çalışan taşeronların birbirlerine vereceği zararları teminat altına alır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, 3.Şahıs Mali Mesuliyet teminatı limit ve muafiyet şartları dahilinde temin edilir.

Montaj Tüm Riskler

Montaj Tüm Riskler Yeni bir tesis montajı veya mevcut tesisinizin revizyonu esnasında yapacağınız montaj işlemleri sırasında ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara karşı HDI Montaj Tüm Riskler Sigortası yanınızda Montaj Sigortası ile yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, toprak çökmesi ve kayması, kar ağırlığı, çığ, fırtına, kasırga, deprem gibi doğal afetler, uçak ve uçaktan parça düşmesi, araç çarpması, dört haftalık tecrübe devresi, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs ve istisna edilmeyen diğer durumlar teminat altına alınmaktadır. Montajın yapımında kullanılan montaj malzemelerinin montaj alanına indirilmesiyle başlayıp, montaj işinin bitmesiyle (4 haftalık tecrübe süresi dahil) teminat sona erer. Makine montajının yanı sıra bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de Montaj Tüm Riskler Sigortası kapsamında değerlendirilir. Montaj Tüm Riskler Sigortası’nın Sunduğu Güvencelerden Bir Kaçı ; Standart (Ana ) Teminatlar Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Sel ve Su Baskını, Yağmur, Kar,Don, Fırtına, Yer Kayması, Toprak Çökmesi Dahil Olmak Üzere Her Türlü Doğal Afetler Yangın, Yıldırım ve İnfilak Hırsızlık ve Hırsızlığa Teşebbüs İnsan Kaynaklı Hasarlar (Dikkatsizlik, İhmal Vb.) Hava ve Kara Taşıtlarının Çarpması İsteğe Bağlı Ek Teminatlar Enkaz Kaldırma Masrafları; Tazminat tutarı hasar mahallinin temizlenmesi için yapılan masraflar olup, azami teminat tutarı poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır. Şantiye Tesisleri ve Ekipmanları; Poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, poliçeye sigortalının beyanına göre kaydedilen şantiye tesisleri ve ekipmanı, sabit makineleri ve/veya varsa muhteviyatı sadece yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı teminat altındadır. Bu tesis ve ekipmanda harici bir etken olmaksızın ortaya çıkan, bozulma, malzeme kusuru, yağlama-bakım kusuru gibi dahili sebepli hasarlar teminat haricidir. Montaj Makinaları (CPM); İş Makineleri (CPM) sigorta konusu, söz konusu inşaat/montaj işlerinin yapılması ile ilgili olarak inşaat/montaj sahasında bulundukları sırada, poliçe genel şartları kapsamına giren risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarları teminat altına alır. İş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (yangın, sel, hırsızlık vb.) kapsar. İş makinelerinden kasıt, bir operatör tarafından kullanılan kule vinç, mobil vinç, ekskavatör, silindir,dozer, loader vb. makinelerdir. Mevcut Bina ve Tesisler; Riziko alanı içinde veya hemen yakınında bulunan ve sigorta ettirenin mülkiyetinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan mal ve tesislerde inşaat ve montaj işleri sırasında ve bu faaliyetlerle bağlantılı olarak meydana gelecek hasarları teminat kapsamına alır Çapraz Sorumluluk ; Müteahhidin altında çalışan taşeronların birbirlerine vereceği zararları teminat altına alır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, 3.Şahıs Mali Mesuliyet teminatı limit ve muafiyet şartları dahilinde temin edilir. Bakım Devresi ; Bakım devresi teminatı; montajın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer. Bakım devresi teminatı ile; Müteahhit tarafından montaj işlerinin eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve montaj devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilir. Tamamlanmış veya geçici kabulü yapılmış yahut işveren tarafından kullanılan montaj sırasında; (1) Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile (2) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan zayi ve hasarlar, temin edilmiştir. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller; Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamında olmayıp, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Makine Kırılması

Makine Kırılması Sigortası İşletmelerin vazgeçilmez unsuru makinelerdir.Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinaların kullanımı, korunması çok önemlidir.Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için güvenceler de gerekir. İşletmenizdeki makine parkurunun olası hasarlarına karşı, zarara uğramamanız için, HDI Sigorta Makine Kırılması Sigortası ile yanınızda. Teminat Kapsamı Makine Kırılması Sigortası, (poliçede kayıtlı; sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı) üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan sabit veya hareketli makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelecek hasarları teminat altına alır. Standart (Ana) Teminatlar İşletme kazaları Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, yağlamanın ve işçiliğin kusurlu olması Yağlama kusurları Kısa devre, voltaj yükselmesi Tıkanma, yabancı madde girmesi İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma Buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığı Kapalı kaplarda alçak basınç nedeniyle oluşan ezilme, yırtılma gibi deformasyonlar Fırtına, kasırga, don veya buz parçalarının çözülmesi Ek Teminatlar Hareketli Makineler (Özellikle İş Makineleri) İçin Geniş Kasko Ek Teminatı Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk, Hareketleri ve Terörizm Kendi kendine hareket edebilen ve bir operatör tarafından kullanılan müteharrik makinelerin mekanik bozulma ve kırılmalarının yanında çarpma, çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme, yuvarlanma, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, yangın, yıldırım, deprem, sel/su baskını, çığ düşmesi risklerini de teminat altına alır Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareket veya terör sebepli olaylar sonucunda makinelerde meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır. Fiziki İnfilak Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır. Makinelerin Temel ve Kaideleri Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır. Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücretleri ve Zamları Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlarını karşılar HDI Makine Kırılması Sigortasının güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları mutlaka öğreniniz .

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası Günümüz işyerlerinde elektronik cihazlar olmadan çalışmak,üretim yapmak artık imkansız. Herbiri çok yüksek ödemelerle edinilen bu cihazların bozulması, çalınması, hasar görmesi risklerine karşı HDI Sigorta Eletronik Cihaz Sigortası ile yanınızda. Bu poliçe ile çalışmalarınızın kesintisiz sürmesini güvence altına alıyoruz Teminat Kapsamı Elektronik Cihaz Sigortasında, güvence kapsamındaki elektronik cihaz, teçhizat veya sistemlerinin, bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım masrafları HDI Sigorta tarafından karşılanır. Standart (Ana) Teminatlar İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs Hatalı dizayn ve malzeme Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri Kavrulma, kararma, duman ve is Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları Ek Teminatlar Deprem ve yanardağ püskürmesi Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları teminat altına alır. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketler ve terörizm Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareket veya terör sebepli olaylar sonucunda makinelerde meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır. Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlarını karşılar Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları teminat altına alır. HDI Elektronik Cihaz Sigortasının güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları mutlaka öğreniniz.

Doğalgaz Paket Sigortası

Doğalgaz Paket Sigortası Evlerde, İşyerlerinde doğalgaz yakan kazan, kombi ve şofben gibi cihazlar için doğalgaz iç tesisat proje yapımı / dönüşüm montaj hizmetleri esnasında meydana gelebilecek risklere karşı HDI Sigorta Doğal gaz Paket Sigortası ile yanınızda.. Sigorta Konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler doğrultusunda, sertifika sahibi firmanın, sigortalı iç tesisatın yapım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında ihmali, kusuru, hatası veya gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sigorta süresi içinde montajın yapılacağı kat malikinin uğrayacağı zarar ve ziyan taleplerini genel ve özel şartlar dahilinde, poliçede yazılı meblağlara kadar, Taahhüdün Yerine Getirilmemesi, Makine Kırılması, Montaj Tüm Riskler ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatlarını içeren HDI Sigorta Doğal Gaz Paket Poliçeleri geniş bir güvence sunuyor. Teminat Kapsamı HDI Sigorta Doğal Gaz Poliçeleri’nin kapsamlı güvenceleri: Montaj Tüm Riskler Sigortası Sigortaya konu olan iç tesisatın yapımında, dönüşümünde, yani işin sözleşme süresi içinde yürütülürken doğabilecek riskler HDI Sigorta’nın güvencesi altındadır. Sigorta ettiren sertifikalı firmanın ihmali, kusuru, hatası ve dikkatsizliği sonucu tesisatta oluşabilecek hasarlar sözleşme bedeline kadar temin edilir.   Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı Taahhüdün yerine getirilmemesinden veya işin mücbir nedenler dışında sözleşme süresi içinde tamamlanamamış olmasından kaynaklanan zarar, sözleşme bedeline kadar temin edilir.   Makine Kırılması Teminatı Sigorta konusu olan tesisatın devreye girmesiyle başlar. 12 aylık süre boyunca, tesisatta oluşabilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin eder.   3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Teminatı Montaja bağlı 3. Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı sigorta süresi içinde abone ile riziko adresinde ikamet eden şahıslara gelebilecek zararları kapsar.

İkinci El Oto Uzatılmış Garanti Sigortası

İkinci El Oto Uzatılmış Garanti Sigortası Yola her zaman güvenle çıkmak HDI Sigorta İle mümkün. HDI Sigorta 2.El Araçları Koruma Paketleriyle Daima Yanınızda ! 3 Ay Veya 5.000 Km Paket SİGORTA KAPSAMI: Bu paket ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinde belirtilen ve satıcının sorumluluğunda bulunan motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemine ani ve beklenmedik şekilde meydana gelecek arızalar sonucu oluşacak zararlar, sigortalı aracın satış tarihinden itibaren azami seçilen plan adında yazılı süre ve km’ ye kadar sigorta teminatı kapsamı altına alınır.  Teminat altına alınan arızaların poliçe tanzim/vade tarihinden daha önce olduğunun tespit edilmesi halinde sigorta şirketinin herhangi bir sorumluluğu doğmaz. TEMİNAT VERİLEN AKSAMLAR: Motor: Marş motoru dişlisi, volan, yağ pompası, krank mili ve yatakları, trigger dişlileri ve zincirler (trigger kayışı ve diğer kayışlar hariç), eksantrik mili kasnakları, eksantrik milleri, kam izleyicileri, itici dişlisi, valfler ve kılavuzlar, pistonlar ve halkalar, silindir delikleri, biyel kolları, silindir kafası, silindir kafası contaları, dağıtıcı tahrik ve tüm iç burçlar. Diferansiyel ve Güç Aktarma Organı: Yarım miller, harici tahrik milleri, üniversal bağlantılar ve takıldıklarında C/V bağlantıları dahil olmak üzere diferansiyel ve güç aktarma organları, lastik çizmeler hariç. Şanzıman: Manuel, otomatik şanzıman ve aşırı hız (overdrive) üniteleri, yağ soğutucusu ve elektrik regülatörü, ancak harici bağlantılar ve elektrik bağlantıları hariç. Elektrikli Bileşen Grubu: Regülatörlü jeneratör, marş motoru, ateşleme kablosuyla ateşleme sisteminin elektronik bileşenleri, elektronik enjeksiyon ünitesinin elektrik kabloları, mekanik distribütör, elektronik motor kontrolü, ateşleme bobinleri, ön ısıtıcı röleleri, kondansatör, rotorlar ve elektrik sisteminden: merkezi elektrik kutu, yerleşik bilgisayar, yerleşik bilgisayara zarar veren alet kümeleri, merkezi kontrol üniteleri (örn. ECU, BCM, BSI), ön ve arka cam silecek motorları, far yıkama motorları, ısıtma ve soğutma fan motorları ve korna. Yağ Keçeleri ve Contalar: Contayı değiştirmek için ana komponent, yani motor, dişli kutusu veya arka aksın sökülmesini gerektiren yağ keçeleri veya contalar. Ana Ünite Kasaları: Motor, dişli kutusu/şanzıman, son tahrik mahfazaları, yukarıdaki parçalardan birinin arızalanmasının bir sonucu olarak hasar görmeleri kaydıyla teminat kapsamındadır. Yukarıdaki listede yer almadıkları sürece tüm diğer parçalar ile aşağıda belirtilen parçalar, iş bu garantinin sağladığı teminat kapsamının dışında kalmaktadırlar. Fren balataları, fren pabuçları ve diskleri, debriyaj rulmanları ve sürtünme malzemeleri, lastikler, silecek lastikleri, yardımcı tahrik kayışları, tetik ve v-kayışları, iç/dış kaplamalar, gövde contaları ve sızdırmazlık bantları, döşeme, halılar, cam, ısıtılmış cam, bujiler, egzoz sistemi susturucuları (katalitik konvertörler teminat kapsamındadır), anahtarlar için piller ve alarm sistemi, sigortalar, lambalar ve LED aydınlatma (ksenon farlar teminat kapsamındadır), ampuller, herhangi bir yağ sızıntısının giderilmesi (ana ünitenin çıkartılması gerekmediği sürece) ve herhangi bir parçanın ayarı, servisi, bakımı ve normal aşınma ve yıpranması. 12 Ay Veya 20.000 Km Paket SİGORTA KAPSAMI: Bu poliçe ile sigortaya konu araca ait mekanik ve elektriksel sistemde oluşabilecek arızalar Makine Kırılması Genel Şartları’nın bu poliçeye uygulanabilir hükümleri ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde, poliçe vadesinden itibaren 12 ay süreyle veya 20.000 kilometreye kadar, aşağıda yazılı aksamlar ya da parçalar hariç olmak üzere, sigorta teminatı altına alınır.  Teminat altına alınan arızaların poliçe vadesinden daha önce olduğunun tespit edilmesi halinde sigorta şirketinin herhangi bir sorumluluğu doğmaz. Ana Teminat Aşağıdaki parçalar hariç olmak üzere aracın mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerinde meydana gelecek arızaları kapsar Fren balataları, fren pabuçları ve diskleri, debriyaj rulmanları ve sürtünme malzemeleri, lastikler, silecek lastikleri, yardımcı tahrik kayışları, tetik ve v-kayışları, iç/dış kaplamalar, gövde contaları ve sızdırmazlık bantları, döşeme, halılar, cam, ısıtılmış cam, bujiler, egzoz sistemi susturucuları (katalitik konvertörler teminat kapsamındadır), anahtarlar için piller ve alarm sistemi, sigortalar, lambalar ve LED aydınlatma (ksenon farlar teminat kapsamındadır), ampuller, herhangi bir yağ sızıntısının giderilmesi (ana ünitenin çıkartılması gerekmediği sürece) ve herhangi bir parçanın ayarı, servisi, bakımı ve normal aşınma ve yıpranması. SİGORTA GEÇERLİLİK ŞARTI: Bu poliçe, sigortalı/sigorta ettirenin poliçe tanziminden itibaren azami 5 iş günüiçerisinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan, lisanslı ve bağımsız ekspertiz istasyonlarında  hazırlanan eksper raporunun sigorta şirketine ibraz edilmesi kaydı ile düzenlenir ve eksper raporunda arızalı olduğu belirtilen parçalar yönünden sigorta şirketinin sorumluluğu doğmaz. Ekspertiz raporunda sigortaya konu aracın özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilir. Poliçe tanzim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde ekspertizi yapılmayan araçlar için sigorta şirketinin herhangi bir sorumluluğu doğmaz ve sigorta şirketi, poliçenin başlangıcından iptalini yapar. Ekspertiz hizmetinin alınması için 0216 324 12 14 numaralı telefon numarası ile iletişime geçilmelidir. TEMİNAT KAPSAMINDAKİ VE KAPSAM DIŞINDAKİ MOTORLU ARAÇLAR: Teminat Kapsamındaki Motorlu Araçlar; İkinci El Oto Garanti poliçesi aşağıdaki şartların tamamını sağlayan motorlu araçlar için düzenlenebilir: Satış işleminin, yetki belgesine sahip işletme tarafından veya ticari amaç güdülmeksizin gerçek/tüzel kişiler arasında yapılması durumlarında, satıştan hemen önce alınmış ekspertiz raporuna sahip otomobiller, Satış tarihinde 8 yaşında veya daha küçük, 160.000 kilometrede veya altında olan otomobiller, Benzinli, dizel olarak imal edilmiş motorlu taşıtlar, Türkiye’de kayıtlı motorlu taşıtlar, Teminat Kapsamında Olmayan Motorlu Araçlar Madde I’de belirtilen şartları sağlamayan ve aşağıda belirtilen motorlu araçlar sigorta kapsamına dahil değildir; Üretici/ithalatçı garantisi veya üretici/ ithalatçı garantisinden sonra aktif olan uzatılmış garantisi devam eden ikinci el otomobiller, Minibüs, midibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, tanker, traktör, tarım/iş makineleri ve motosikletler, Taksiler ya da okulu taşıtları gibi kiralık veya ücret karşılığı kullanılan araçlar ya da yüksüz/boş olarak 3,5 tondan fazla Brüt Taşıt Ağırlığı (GVW) olan herhangi bir ticari araç ya da herhangi bir yarışmada, ralli ya da yarışta kullanılan araçlar, Polis arabaları, ambulanslar ve askeri araçlar gibi kamu hizmet araçları, Özel performans araçları, antika araçlar, Pert hasar ardından onarılarak yeniden kullanılabilir hale getirilmiş araçlar, Motor gücü ve/veya torku yapılan çeşitli modifikasyonlar sonucu arttırılan araçlar, Satış öncesinde sürücü kursu/eğitim araçları, polis aracı, kurtarma aracı olarak kullanılan araçlar, Test/deneme araçları, Rotary motorlu veya wankel motorlu araçlar, Ekspertiz raporu, TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunmayan işletmeler tarafından düzenlenmiş araçlar, Bir motorlu taşıt satıcısı veya garaj ya da ilgili şirketler veya bu tür bir motorlu taşıt satıcısının ya da garajın mal sahiplerinin ya da bu mal sahiplerinin bir çalışanı, arkadaşı ya da akrabası tarafından sahip olunan herhangi bir araç. İSTİSNALAR: – Üretici tarafından tavsiye edilen servis ve bakım maliyetleri – Fabrika montajı olmayan ekipmanlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla alarmlar, immobiliserler, takip sistemleri veya LPG dönüşümleri, vb – Gövde ekipmanları; örneğin şeritler, menteşeler veya düzenli bakım gerektiren ekipmanlar – Kaporta ve boya hasarları, – Koltuklar ve emniyet kemerleri dahil iç döşeme – Klima ünitesinin dolumu – Aşınma yıpranmaya bağlı değişimler – Ayarlanmamış veya yanlış kullanılmış ekipmanların değişimi – Yanlış veya içerisine uygun olmayan karışımlar eklenmiş yağ ve yakıt kullanımından kaynaklanabilecek kapsam dahilindeki parçaların arızaları – Airbaglar, akü, ampuller, egsoz sistemi, katalitik dönüştürücü, su girişi sonucu arızalanabilecek aksamlar, silecekler, tekerlek ve ön düzen ayarları ve lastikler – Harici yağ kaçakları, eğer kapsam dahilindeki bir parçanın değişiminden kaynaklanmıyorsa yağ, filtre elemanları; donma, antifriz eksikliği, darbe, kaza, veya ihmalden oluşabilecek arızalar – Trafik yönetim sistemleri, navigasyon sistemleri, telefon, TV ve benzer ilgili ekipmanlar – Fabrika montajı olmayan tüm ekipmanlar – Üretici tarafından onaylanmamış tüm modifikasyonlar – Performans arttırıcı ve aşınmayı arttırıcı tüm modifikasyonlar – Kilometre ve yaşa bağlı performans eksilmesi – Normal bakım esnasında değişmesi gereken buji, buji kabloları, yağ, filtre ve tüm sıvılar – Yanmış, yapışmış sübaplar – Dingil genişliği ve rot balans ayarı – Taşıma masrafları, çekme, park ve vale hizmet ücretleri, kiralık araç, kullanım kaybı tazminatı ve kişisel yaralanma, ölüm ya da mal zararı ya da üçüncü şahıs sorumluluk tazminatı gibi dolaylı masraflar – Bir onarım ile doğrudan ilişkiye sahip olmadıkça, test, programlama, ölçüm ve ayar işleri – Arıza yapmamış ancak rutin servis sırasında değiştirilmiş veya rapor edilmiş parçalar TEMİNAT DIŞI HASARLAR: Aşağıdakiler hasarlar ve durumlar teminat kapsamı dışındadır, Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlar Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarlar Üretici garantisi devam eden veya işbu / poliçe düzenlenme tarihinden önce uzatılmış garanti sözleşmesi ya da sigorta poliçesi olduğu tespit edilen araçlarda oluşan hasarlar HDI Sigorta anlaşmasız servislerine yapılan başvurular ve giderilen hasarlar Kasıtlı olarak sebep olunan ya da ağır kusurdan kaynaklanan hasarlar ya da kötü niyetli olarak ortaya çıkan hatalar ya da tazminat tutarı ile nedensel ilişkiye sahip olgular hakkında sigorta ettirenin yanıltıcı hal ve davranışları sonucu meydana gelen hasarlar (örneğin; kilometre sayacı ile oynanması) Aracın orijinal tasarımında yapılan bir tadilattan ya da üretici tarafından onaylanmamış harici parçaların veya aksesuar parçalarının montajından kaynaklanan hasarlar (örneğin; aracın LPG’li sisteme dönüştürülmesi) Aşağıdakiler ile nedensel ilişkiye sahip olan hasarlar:a.aracın kullanımına yönelik üretici talimatlarına uyulmaması (örneğin; uygun olmayan yağ ya da ikmal maddesi kullanılması), üreticinin geri çağırma kampanyasına uyulmaması, teşhis edilebilen ancak derhal onarılmamış eski bir hasar, sigorta poliçesinin yürürlüğe girme tarihinden önce teşhis edilebilir bir arıza ya da sigortanın sona ermesinden sonra ortaya çıkan bir arıza, onarım, bakım veya servisinin standartlara uygun yapılmadığı, Teminat dışı kalan motorlu araçlar ve istisnalar bölümünde belirtilen şartların karşılanmadığı durumlarda oluşan hasarlar, Taşıtın ihmal edilmesinin veya uygun olmayan bir şekilde kullanılmasının veya aracın gereği gibi çalışması için lüzumlu olan sıvıların donmasının sebep olduğu arızalar, Parça değişimi yapılarak veya yapılmaksızın düzenli (rutin) önleyici işlemler, bakım ve kontroller ve ilave ayarlamalar, İkaz lambaları sistemi arızası gösterdiği halde aracı kullanmaya devam etmenin veya bilerek uygun olmayan ya da kalitesiz yağların veya yakıtın kullanılmasının sebep olduğu zararlar, Yurt dışında gerçekleşen arızalar, Sigortasız aksam/larda meydana gelen bir hasar neticesi sigortalı aksam/larda oluşacak hasarlar, Teminat kapsamında olan bir hasarın teminat kapsamında olmayan bir parçada oluşturduğu hasar Onarım gerektiren bir parçanın kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar, Taşıtın, üreticinin öngördüğü değerlerden daha yüksek lastik jant ebatları, aks ve römork yüklemelerine maruz kalmasından doğan hasarlar, Teminat altındaki arızalı bir bileşen ile doğrudan ilişkiye sahip olmadıkça, yakıt sistemindeki kirlilik, Üretici standartlarına göre yenilenmemiş parçalardan kaynaklanan arızalar, Harici darbeden kaynaklanan veya farklı harici kaynaklı hasarlar, Bayi Genişletilmiş Garanti Yönetimi tarafından atanmış bir nitelikli mühendisin bu garanti başlamadan önce var olmuş olabileceğini makul olarak düşündüğü hatalardan kaynaklanan mekanik arıza veya elektrik arızası, Araç tasarımında var olan bir hatadan kaynaklanan hasar talepleri, Sözleşmesel sorumluluk, Herhangi bir ölüm, bedensel yaralanma veya diğer mülklere verilen herhangi bir hasar veya bu garanti kapsamında bir talebe yol açan talep veya olayın doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu herhangi bir kayıp, Doğrudan veya dolaylı olarak savaş, isyan, ayaklanma veya benzer bir olaydan ya da vandallık, araçtan hırsızlık veya hırsızlık girişiminden kaynaklanan herhangi bir şey, İyonlaştırıcı radyasyon veya nükleer yakıtın yakılmasından kaynaklanan nükleer yakıt veya nükleer atıktan radyoaktif kontaminasyon sebebiyle kaynaklanan yaralanma, kayıp ve hasarlar, Patlayıcıların, nükleer donanımın veya bu donanımın nükleer parçalarının radyoaktif, toksik, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikleri Herhangi bir kaza nedeniyle ortaya çıkan veya ihmale dayalı olan veya olayın meydana geldiği ülkenin kanunlarına aykırı olan hasarlar İSTİSNA EDİLEN ARAÇ MARKA/MODELLERİ AC Lancia Aston Martin De Tomaso Bentley Electric & Hybrid cars Lotus BMW “i”, 6, 7, ‘M’ series Chevrolet Corvette Ferrari LPG cars Bristol Ford Cosworth Marcos Bugatti Jaguar Maserati Caterham Mc Laren Mercedes 8 & 12 cyl models Lamborghini Mitsubishi 3000 GT & Evo series Nissan 200 SX / 300ZX / Skyline Noble Porsche Rolls Royce Rotary engine cars Subaru SVX / WRX Ford Mustang TVR Venturi Westfield

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Özenle besleyip, yetiştirdiğiniz hayvanlarınızın beklenmedik sebeplerle zarar görmesini elbette istemezsiniz. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde "keşke" dememeniz için size uygun ürünümüzü seçin, HDI Sigorta Hayvan Hayat Sigortaları ile HAYBİS’ e (Hayvan Bilgi Sistemine) kayıtlı hayvanlarınızı meydana gelebilecek bir olay veya hastalık sonucu doğabilecek zararlara karşı güvence altına alıyoruz. TEMİNATLAR İLGİLİ DÖKÜMANLAR Hayvan Hastalıkları Her türlü doğal afetler Zehirli Çayır Otları Yeme Bağlı Zehirlenme Yangın veya İnfilak Yavru Atma Güneş Çarpması Sert ve delici cisimlerin yutulması Hırsızlık Teminat Dışında Kalan Haller: Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, keçi ciğer ağrısı, şap ve BSE hastalıkları dahil olmak üzere, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı zorunlu bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz hariç) Kaybolma ve yer değiştirme halleri Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler Sigortalanacak damızlık ve süt sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar Teknik şartlarda belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler İç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları Kimliklendirilmesi yapılmamış ve kulak küpesi bulunmayan hayvanlar Poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki haftalık (14 gün) bekleme süresi içinde ortaya çıkan hastalıklar (paraziter, mikrobiyel, viral) nedeniyle meydana gelen ölüm, itlaf, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümleri Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, eksperlerce onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler


HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972