Makine Kırılması

Makine Kırılması Sigortası

İşletmelerin vazgeçilmez unsuru makinelerdir.Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinaların kullanımı, korunması çok önemlidir.Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için güvenceler de gerekir. İşletmenizdeki makine parkurunun olası hasarlarına karşı, zarara uğramamanız için, HDI Sigorta Makine Kırılması Sigortası ile yanınızda.

Teminat Kapsamı

Makine Kırılması Sigortası, (poliçede kayıtlı; sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı) üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan sabit veya hareketli makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelecek hasarları teminat altına alır.

Standart (Ana) Teminatlar

  • İşletme kazaları
  • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, yağlamanın ve işçiliğin kusurlu olması
  • Yağlama kusurları
  • Kısa devre, voltaj yükselmesi
  • Tıkanma, yabancı madde girmesi
  • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı
  • Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma
  • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığı
  • Kapalı kaplarda alçak basınç nedeniyle oluşan ezilme, yırtılma gibi deformasyonlar
  • Fırtına, kasırga, don veya buz parçalarının çözülmesi

Ek Teminatlar

Hareketli Makineler (Özellikle İş Makineleri) İçin Geniş Kasko Ek Teminatı Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk, Hareketleri ve Terörizm

Kendi kendine hareket edebilen ve bir operatör tarafından kullanılan müteharrik makinelerin mekanik bozulma ve kırılmalarının yanında çarpma, çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme, yuvarlanma, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, yangın, yıldırım, deprem, sel/su baskını, çığ düşmesi risklerini de teminat altına alır

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm

Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareket veya terör sebepli olaylar sonucunda makinelerde meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır.

Fiziki İnfilak

Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır.

Makinelerin Temel ve Kaideleri

Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır.

Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücretleri ve Zamları

Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlarını karşılar

HDI Makine Kırılması Sigortasının güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları mutlaka öğreniniz .


HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972