C.M.R

C.M.R.

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımaları CMR Konvansiyonu’ndan kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde HDİ Sigorta ile teminat altındadır.

C.M.R. Nedir ?

C.M.R. Sigortası, taşınan malın sigortası olmayıp, sadece taşıyıcının istihdam ettiği kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden faydalandığı aracıların, CMR Konvansiyon’undan (Convention on the contract for the international carriage of goods by road) kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.

Bu sorumluluk, taşıyıcının malları taşınmak üzere teslim aldığı anda başlar ve varma yerindeki alıcıya teslime kadar devam eder.


HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972