Genişletilmiş Kasko Poliçesi

Genişletilmiş Kasko Poliçesi

Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile aracınızı, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın. Yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta hızlı, bürokratik olmayan, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bütün Türkiye’ye hizmet veriyor. Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile çok kapsamlı güvenceler sunuyor.

HDI Sigorta, kasko poliçesinde ilklere ve yeniliklere öncülük ediyor.
 

Teminat Kapsamı

 • Araca çarpılması, aracın çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması, çalınması ve kötü niyetli hareketler
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve terör
 • Deprem ve diğer doğal afetler
 • Sel ve su baskını
 • Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar
 • Aracın asıl anahtarla çalınması
 • Anahtar teslim teminatı
 • Kıymet kazanma
 • Mini Tamir Hizmeti
 • Kemirgen teminatı

7 gün 24 saat

 • Online eksper tayini
 • Hasar ihbarı alma ve hasar süreç takibi
 • HDI Yardım Hizmetleri
 • Acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmeti
 • Cam değiştirme hizmeti
 • Bilgi danışmanlık hizmeti
 • Türkiye’nin 2020 noktasından online iletişim imkânı

Kesintisiz Hizmet

 

Genişletilmiş Kasko Poliçesinin sunduğu diğer hizmetler ve güvenceler:
 

Yurt dışı Teminatı

HDI Sigorta, poliçede belirtilen süre kapsamında, aracınızın Türkiye sınırları dışında uğrayacağı hasarları da teminat altına alır.

Kullanım ve Gelir Kaybı

HDI Sigorta, taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararları, poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır.

Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Taşınması

HDI Sigorta, aracınızda kurallara uygun şekilde taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararları karşılar.

Aracın Asıl Anahtarla Çalınması

HDI Sigorta, kullanım tarzı hususi ve kamyonet olan sigortalı aracın asıl anahtarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek ziyan ve hasarları karşılar.

Anahtar Kaybı Teminatı

HDI Sigorta, araç anahtarlarının kaybolması ve/veya çalınması riskinden doğan araç güvenliğini sağlamak amacıyla anahtarların kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilmesi masraflarını karşılar.

Kişisel Eşya Teminatı

HDI Sigorta, hususi ve kamyonet olan araçlarda bırakılan veya unutulan özel eşyaları da güvence altına alır. Olay sırasında tutulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda bulunması durumunda, araç içinde kilitli bulunan özel eşyalar (nakit para, mücevherat, cep telefonu ve ticari emtia hariç) teminata dahil edilebilir. (Elektronik cihazlara bagajda kilitli bulunmaları şartı ile teminat verilir.)

Rayiç Bedel Koruma Teminatı

Rayiç değerin tespiti ile ilgili maddede belirtilen araştırma sonucu tespit edilen rayiç değerin, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince ilan edilen rayiç değeri aşması durumunda, sigortacı tarafından araştırma neticesinde tespit olunan tutar ödenir.

Aksesuar Teminatı

HDI Sigorta, aracınızda bulunan orijinal aksesuarları teminata dâhil eder. Standart fabrika çıkışında bulunmayan ilave aksesuarları da bedelleri belirtilmek ve primi alınmak şartı ile teminat altına alır.

Anahtar Teslim Değeri Teminatı

Poliçede detayları kayıtlı Sıfır yaş ve sıfır kilometredeki, trafik tescil tarihi ile sigorta poliçesi düzenleme tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş (30 gün dahil), ilk ruhsat sahibine ait aracın 12 aylık poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kasko hasarı nedeniyle Tam Hasarlı (*) sayılması durumunda ödenecek tazminat miktarı, aracın marka, model, tip, aksesuar gibi özellikleri aynı olan yenisinin piyasada ilan edilmiş olan anahtar teslim satış fiyatı üzerinden belirlenecektir.

Ancak araç için ödenecek tazminatın üst sınırı; bu poliçe ile sigortalı aracın sigortalandığı günkü satın alma değeri (fatura bedeli) üzerine, gün esasına göre hesaplanan Tüfe artış oranı ve % 15’lik ilave bir tutar eklenerek hesaplanır.

Tazminatın belirlenmesinde aynı marka, aynı tip aracın fabrika çıkış özelliklerinde veya kasa tipinde değişiklik olmuşsa gelişen yada ilave edilmiş parçaların artan değerleri ödenecek tazminat tutarından indirilir.
(*) Aracın tam hasarlı sayılabilmesi için aracın çalınmış veya pert (onarımı mümkün olmayan hasar) olması gerekmektedir.

İkame Kiralık Araç Teminatı

Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 24 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca eksper ve tamirci arasında sağlanan mutabakatla rent a car hizmeti verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için (kaporta, karoseri, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi) ikame araç hizmeti verilmez. İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır. (İkame araç hususi oto olarak verilir.)

Kaskoda Eskime Payı Düşülmüyor

HDI Sigorta, 10 yaşına kadar olan ve tüm kullanım tarzlarına dâhil araçlarda hasar gören parçanın yerine yenisi takılması durumunda, aracın kazandığı değere karşılık gelen hasar ödemesinde kesinti yapmaz.

Hasarsızlık İndirimi Bozulmaz

 • Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna kırılması, anahtar kaybı ya da kişisel eşya hasarlarından birinin gerçekleşmesi durumunda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • %100 rüculu hasarlarda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Şirketimizde veya başka bir sigorta şirketinde sona eren kasko poliçesini zamanında yenileyemeyen araç sahiplerine azami 12 aya kadar bir üst kademe hasarsızlık indirimi uygulanır.

Anlaşmalı Servisler

HDI Sigorta ihtiyaç duyduğunuzda hemen yanınızda! Türkiye’nin her noktasındaki anlaşmalı servisleriyle, kaza yapmış araç hiç bekletilmeden tamir edilip ücret alınmadan teslim edilir.

HDI Mini Tamir Hizmeti

HDI Sigortada, aracınızda 1 yıl boyunca oluşabilecek küçük ölçekli hasarlar, aşağıda yazılı ölçüsel ve adetsel limitler çerçevesinde bedelsiz olarak giderilir. Bu teminattan yararlanılması halinde hasarsızlık indirimi bozulmaz.

Hukuksal Koruma Teminatı

Hukuksal Koruma Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında, (A.2.1) Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve (A.2.2) Sürücü Hukuksal Koruma teminatlarıyla sınırlı olarak aracın kullanılmasından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık sebebiyle söz konusu olacak harcamalar, azami poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınır.

Ferdi Kaza Koltuk Teminatı

HDI Sigorta, araçta seyahat eden sürücü ve yolcuları, bir kaza sonucu maruz kalacakları vefat ve daimî maluliyet hallerine karşı, poliçede belirtilen azami sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alır.

Poliçede ayrıca belirtilmek şartı ile:

 • Teminat kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının tedavi masrafları teminat kapsamına alınabilir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı

HDI Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu’na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

HDI Sigorta, Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında yük taşımaya mahsus araçlara isteğe bağlı olarak verilebilecek yurt içi taşıyıcı sorumluluk teminatını (kamyon klozu), aşağıda sayılan rizikolar sonucunda, taşıyıcının 3. şahıslara karşı olan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

Deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı ziyan ve hasarları temin eder.

Acil Sağlık Hizmeti

HDI Sigorta, Genişletilmiş Kasko Sigortası kapsamında sigortalıya, kaza ve acil hastalık durumlarında, günün 24 saati sınırsız tıbbi danışmanlık, ilaç ve sarf malzemesi,  ambulans hizmeti sunar.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Genişletilmiş kasko sigortası ürün broşürü için tıklayınız

Genişletilmiş Kasko Poliçesi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Kasko Teklif Formu‘nu eksiksiz doldurup 0216 600 60 15 no’lu faksa gönderebilirsiniz.


HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972