Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Günümüz işyerlerinde elektronik cihazlar olmadan çalışmak,üretim yapmak artık imkansız. Herbiri çok yüksek ödemelerle edinilen bu cihazların bozulması, çalınması, hasar görmesi risklerine karşı HDI Sigorta Eletronik Cihaz Sigortası ile yanınızda. Bu poliçe ile çalışmalarınızın kesintisiz sürmesini güvence altına alıyoruz

Teminat Kapsamı

Elektronik Cihaz Sigortasında, güvence kapsamındaki elektronik cihaz, teçhizat veya sistemlerinin, bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım masrafları HDI Sigorta tarafından karşılanır.

Standart (Ana) Teminatlar

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
 • Hatalı dizayn ve malzeme
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri
 • Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri
 • Kavrulma, kararma, duman ve is
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları

Ek Teminatlar

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları teminat altına alır.
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketler ve terörizm
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareket veya terör sebepli olaylar sonucunda makinelerde meydana gelen ziya ve hasarları teminat altına alır.
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlarını karşılar
 • Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı
 • Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları teminat altına alır.
 • HDI Elektronik Cihaz Sigortasının güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları mutlaka öğreniniz.

HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972