Taşıyıcı Sorumluluk

Taşıyıcı Sorumluluk

Taşıdığınız yüklerin sorumluluklarını, HDI Sigortaya sigorta ettirin sizin yerinize biz sorumluluk alalım.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, taşımacılığını üstlendiği üçüncü şahıslara ait malları taşımaları esnasında poliçe kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi nedeniyle taşınan malların görecekleri zararlardan ötürü nakliyeci firmalara yüklenebilecek yasal sorumluluklar teminat kapsamına alınır.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası, emtia nakliyat sigortasının yerine geçmeyip, sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanununa göre kusurlu olduğu durumlarda teminat sağlar.

Standart (Ana) Teminatlar

 • Kamyon Klozu
  İşbu sigorta; poliçede yazılı genel ve özel şartlar çerçevesinde, kamyon/TIR veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan 3. şahıslara ait yükün uğrayacağı zıya ve hasarlar sonucu sigortalı taşıyıcıya düşebilecek hukuki mali sorumluluğu teminat altına alır.
   
 • Tam Ziya
  Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.

Bilinmesi Gerekenler

 • Yüke İlişkin Menfaatler;
 • Sigorta ettiren nakliyeci firmadır.
 • Nakliyecinin kusuru neticesinde taşınan malda meydana gelen zararı öder.

HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972