İnşaat Tüm Riskler Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

Büyük bir istek ve coşkuyla başlayan inşaat işleri aynı zamanda pek çok riski de barındıran uzun süreçlerdir. İnşaatınızın başlangıcından bitimine kadar doğa, insan ve diğer tüm faktörlerin sebep olabileceği ani ve beklenmedik risklere karşı HDI İnşaat Tüm Riskler Sigortası yanınızda. Türkiye’de yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, inşaat denince akla gelen her türlü yapı üretiminde meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerde daima yanınızda oluyor, işinizi güvence altına alıyor.

Tadilat /Dekorasyon İşleri,
Hastane, Konut, Fabrika Gibi Her Türlü Bina İnşaatları
Karayolu Yapım-Onarım ve Çevre Düzenleme İşleri,
Demiryolu,Havaalanı,Kanalizasyon ve İçme Suyu Boru Hattı İle Elektrik Hatları Gibi Tüm İnşaat İşleri Artık HDI Sigorta Güvencesinde!

Teminat Kapsamı

  • İnşaat Sigortası, inşaatın yapımında kullanılan inşaat malzemelerinin inşaat alanına indirilmesiyle başlayıp, inşaatın yapımının bitmesiyle (geçici kabule kadar) bütün teminatlar itibariyle sona erer.
  • Geçici kabul ve kesin kabul tarihleri arasındaki süre için dar kapsamlı inşaat sigortası teminatı başlar.Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, poliçe kapsamına aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek riskler ya da kıymetler, ek prim alınması koşuluyla dahil edilebilir.
  • Standart (Ana ) Teminatlar
    Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Sel ve Su Baskını, Yağmur, Kar,Don, Fırtına, Yer Kayması, Toprak Çökmesi Dahil Olmak Üzere Her Türlü Doğal Afetler
  • Yangın, Yıldırım ve İnfilak
  • Hırsızlık ve Hırsızlığa Teşebbüs
  • İnsan Kaynaklı Hasarlar (Dikkatsizlik, İhmal Vb.)
  • Hava ve Kara Taşıtlarının Çarpması

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Enkaz Kaldırma Masrafları;

Tazminat tutarı hasar mahallinin temizlenmesi için yapılan masraflar olup, azami teminat tutarı poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır.

Şantiye Tesisleri ve Ekipmanları

Poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, poliçeye sigortalının beyanına göre kaydedilen şantiye tesisleri ve ekipmanı, sabit makineleri ve/veya varsa muhteviyatı sadece yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı teminat altındadır.

Bu tesis ve ekipmanda harici bir etkenolmaksızın ortaya çıkan, bozulma, malzeme kusuru, yağlama-bakım kusuru gibidahili sebepli hasarlar teminat haricidir.

İnşaat Makinaları (CPM);

İş Makineleri (CPM) sigorta konusu, söz konusu inşaat/montaj işlerinin yapılması ile ilgili olarak inşaat/montaj sahasında bulundukları sırada, poliçe genel şartları kapsamına giren risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarları teminat altına alır.

İş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (yangın, sel, hırsızlık vb.) kapsar. İş makinelerinden kasıt, bir operatör tarafından kullanılan kule vinç, mobil vinç, ekskavatör, silindir,dozer, loader vb. makinelerdir.

Mevcut Bina ve Tesisler;

Riziko alanı içinde veya hemen yakınında bulunan ve sigorta ettirenin mülkiyetinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan mal ve tesislerde inşaat ve montaj işleri sırasında ve bu faaliyetlerle bağlantılı olarak meydana gelecek hasarları teminat kapsamına alır

Bakım Devresi;

Bakım devresi teminatı; inşaatın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer. Bakım devresi teminatı ile; Müteahhit tarafından inşaatın eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilir.

Ekspres Nakliye, Fazla Mesai,Tatil Ücretleri ve Zamları;

Poliçe teminatı kapsamına giren bir hasarın gerektireceği uçak ve diğer hava yolu araçları ile taşıma haricindeki seri vasıtalarla yapılan nakliyatın ek masrafları ve fazla çalışma ücretlerinin ek masrafları poliçede belirtilen limite kadar teminata dahil edilmektedir.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk;

İnşaat ve/veya montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların bedeni ve maddi zarar ve ziyan taleplerine karşı poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminat altına alır.

Çapraz Sorumluluk;

Müteahhidin altında çalışan taşeronların birbirlerine vereceği zararları teminat altına alır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, 3.Şahıs Mali Mesuliyet teminatı limit ve muafiyet şartları dahilinde temin edilir.


HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972